Nazım Anıl
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖN.KUR.BAŞKANI

 1952 yılında Samsun’da doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.25 sene boyunca değişik sektörlerde muhasebecilik,mali müşavirlik çeşitli üretim işletmelerinde İç kontrol sistemlerinin kurulması,eğitimi ve denetlenmesi konusunda mali işler koordinatörü,muhasebe müdürü ve genel müdür pozisyonlarında görev aldı. 1978’de Denetim ve denetim standartları,muhasebe uygulamaları konularında incelemelerde bulunmak üzere 4 ay süre ile İngiltere’de bulundu.TMUD-Muhasebe uzmanlığı Sertfikasına ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Sigortacılık Bağımsız Denetim Kursu" sertfikasını almaya hak kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ve İSMMMO’nda mesleki eğitmenlik kadrosunda görev yapmaktadır.Ayrıca Çevre koruma ve spor ve kültür derneklerinde,amatör bir kulüpte yöneticilik görevlerine de devam etmektedir. 1992 yılından beri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmeni olarak görev almaktadır.Ekim-2013 döneminden beri TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.
Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.
Nazım Anıl 3568 sayılı kanun tahtında Ekim 1995 ‘te Yeminli Mali Müşavir olarak şirketimizin kurucuları arasında yer aldı.