Gündem

    

   


ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE  BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

2016 YILI FAALİYET RAPORU

 

I. Genel Bilgi

 

 

1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”in 26’ncı maddesinde “yetkili denetim kuruluşlarının yıllık faaliyetleri hakkında yönetmelikte yer alan asgari hususları içeren ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanan bir rapor hazırlayarak her hesap dönemini takip eden üç ay içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göndermeleri gerektiği” belirtilmiştir. Raporun aşağıdaki bölümlerinde, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında anılan yönetmelikte yer alan asgari hususlar yer almaktadır.

 

II. Yönetim Kurulu ve Ortaklık Yapısı:

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin (bundan böyle “Denetim Kuruluşu” olarak anılacaktır) 31.12.2016 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

  

Adı/Soyadı

Ünvanı

T.C.No

Hisse Adedi (Adet)

Hisse Tutarı (TL)

Hisse Oranı %

Nazım Anıl

YMM

19172684154

256.488

256.488

%94.9955

Ferhat Ateşalmaz

YMM

18881259080

13.500

13.500

%5

Necati Akın

YMM

12308500830

    1        

1

%0.00037037

Vahap Adıyaman

YMM

43906662040

1

1

%0.00037037

Sabri Tümer

YMM

12391323262

1

1

%0.00037037

Amsi Masis Yontan

YMM

21695187616

1

1

%0.00037037

Abdullah Yaylı

YMM

40367050904

1

1

%0.00037037

Ali İhsan İnceoğlu

YMM

11321112990

1

1

%0.00037037

Ekrem Akalın

YMM

20488609748

1

1

%0.00037037

Ali Rıza Ayın

YMM

13669959312

1

1

%0.00037037

Mehmet Necip Özer

YMM

23828067826

1

1

%0.00037037

Hüseyin Eker

YMM

34655216158

1

1

%0.00037037

Saniye Sevim Dilekli

YMM

32701174780

1

1

%0.00037037

Talha Apak

YMM

23021479952

1

1

%0,00037037

 

 

 

270.000

270.000

%100,00000000

  

Denetim Kuruluşu’nun 31.12.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

 

 Yönetim Kurulu Başkanı

Nazım ANIL

 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Vahap ADIYAMAN

 Yönetim Kurulu Üyesi

Necati AKIN

              Yönetim Kurulu Üyesi                                                                                                                                         Abdullah YAYLI

 

III. Yurtdışı Ortaklığı

Denetim Kuruluşu 20.05.2016 tarihinde yurtdışında faaliyet gösteren Antea Alliance Of Independent Firms ile bir protokol imzalamıştır.

IV. Kalite Güvencesi Sistemi ve Sistem Etkinliği

Denetim Kuruluşu ülkemiz mevzuatında yer alan hükümler, uluslararası denetim standartları, denetim mesleğinin gerektirdiği genel kabul görmüş kural ve düzenlemeler ve Denetim Kuruluşu’nun Etik Kuralları doğrultusunda; bağımsız denetim faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği, sonuçlarının tarafsızlığı ve doğruluğunu teyit edecek bir kalite güvencesi sistemi oluşturmuştur.

Kalite Güvencesi Sistemi; hizmetin gerektirdiği mesleki gereksinimlerin sağlanması, personel seçimi, personelin mesleki gelişimi, denetimlerin planlanması, görev dağılımı, denetimin zaman planı, bağımsız denetim hizmetinin yürütülmesinde etkin bir kontrol sistemi oluşturulması, müşterilerin kabul edilmesi, mevcut müşterilerle bağımsız denetim ilişkisinin sürdürülmesi, bağımsız denetim çalışmalarının iç kontrolü, kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin gözden geçirilmesi konularını içerir ve bu ana başlıkların uygulama prosedürlerini anlatır.

V. İlgili Yılda Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunulan Bankalar

 Denetim Kuruluşu 2016 yılında bankalarda herhangi bir bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir.

Kurum düzenleme ve denetimine tabi şirketlerde son beş yıl içinde yapılan denetimler ;

2012 Senesinde Yoktur.

2013 Senesi : 1 – Tuna Faktoring A.Ş.  2 – Atılım Faktoring A.Ş.  3 – Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

2014 Senesi : 1 – Tuna Faktoring A.Ş.  2 – Atılım Faktoring A.Ş.  3 – Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

2015 Senesi : 1 – Tuna Faktoring A.Ş.  2 – Atılım Faktoring A.Ş.  3 – Şirinoğlu Faktoring A.Ş.

2016 Senesi ;1 – Mert Finans Faktoring A.Ş. 

Denetim Kuruluşu tarafından 2016 yılında aşağıda listesi yapılan şirketlerin finansal tablolarının denetimi gerçekleştirilmiştir.

 

1.      Alpata Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.

2.      Anadolu Cam San. ve Tic. Ltd. Şti.

3.      Aveks İç ve Dış Tic. A.Ş.

4.      Bileşim Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

5.      Cemete Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

6.      Ceta Makine San. ve Tic. A.Ş.

7.      Doruk Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

8.      Hayyam Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

9.      Hürsultan Paslanmaz Mutfak Eşyaları San. ve Tic. A.Ş.

10.  Menekşe Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

11.  Mergen Döviz ve Kıymetli Madenler Tic. A.Ş.

12.  Mert Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.

13.  Orkun Uluslararası Nakliyat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.

14.  Palmiye Tatil Köyü İşletmeleri Turizm ve Tic. A.Ş.

15.  Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

16.  S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi

17.  S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

18.  Sağlık Grup Holding A.Ş.

19.  Taşbaşı Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

20.  Unigum Gıda Maddeleri San. Tic. A.Ş.

21.  Ünlüler Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

22.  Vekmar Elektrik Sistemleri Yatırım ve Tic. A.Ş.

23.  Yıldırım Döviz ve Kıymetli Maden Tic. A.Ş.

 

VI. Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinin İç Kontrolü, Mesleki İlke ve Kurallara Uyumu

 

Gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetimlere ait denetim dosyaları ve bu denetimlerde yer alan denetçiler yetkili Sorumlu Denetçi tarafından kalite güvencesi politika ve prosedürleri, mesleki düzenlemeler ile denetim sonuçlarının güvenilirliği açısından incelenmiş ve bu incelemelerin sonuçlarını gösteren görev raporları düzenlenmiştir.

Hazırlanan görev raporlarında denetimlerin tüm yönleri ve denetçilerin mesleki davranışlarıyla bağımsızlık ilkesine uygun olduğu; çalışmalarda mesleki özen ve titizliğin sağlandığı, denetim sonuçlarının güvenilir olduğu belirtilmiştir.

Görev raporunu düzenleyen yetkili Sorumlu Denetçi, değerlendirme sonuçlarının denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlaması ve denetimlerde verimliliği ve etkinliği arttırmak için ilgili denetçilerle bir toplantı düzenleyerek yaptığı tespitleri denetçilere aktarmıştır.

VII. İstihdam Edilen Bağımsız Denetçilerin Meslek İçi Eğitimi

İşe alım süreci Denetim Kuruluşu tarafından belirlenen prosedürler izlenerek ve kalite güvence sistemindeki ilkeler gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Denetim personelinin mesleki eğitim programı;

a)      İş başı eğitim

b)      Mesleki yayınların ve yasal düzenlemelerin sürekli takip edilmesini sağlamak üzere          

bireysel çalışma

c)      Firma genelinde düzenlenen eğitim programları

d)     Meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve diğer kuruluşların düzenlediği seminer, konferans, kurs, workshoplar… gibi eğitim faaliyetlerine katılım, ana başlıklarından oluşur.

 

Bu esaslar gözetilerek hazırlanan 2016 yılı eğitim programı şöyledir:

 

Tüm denetçilerin katıldığı temel mesleki eğitimler aşağıdaki konu başlıklarında yıl içine yayılarak verilmiştir.

 

§  Uluslararası Denetim Standartları, Türkiye Denetim Standartları (TDS) Denetim Teknikleri, Bağımsız Dış Denetim

§  BDDK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

§  EPDK, SPK Mevzuatı, yeni düzenlemeler, değişiklikler

§  Meslek Hukuku, Vergi Hukuku ve dönemde ortaya çıkan değişiklikler

§  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri:X, No:22)

§  Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)

 

Eğitmenler Denetim Kuruluşu’nun Sorumlu Denetçi’leri ve Başdenetçi’leridir. Konular karmaşıklığı ve denetçilerin mesleki gelişim planlarına göre denetçiler ve denetçi yardımcıları arasında paylaştırılmış, ilgili Başdenetçi gözetiminde çalışan denetçi ve denetçi yardımcıları konularla ilgili hazırladıkları sunumları diğer çalışanlarla paylaşmışlardır.

 

Eğitimlerde güncel mevzuatın izlenmesi yönünde değişikliklerin duyurulması ve tartışılması ile uygulamada sık karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik eğitim çalışmalarına öncelik verilmektedir.

 

VIII. Bankalarda Gerçekleştirilen Bağımsız Denetim Faaliyetlerinden Elde Edilen Kazançlar ve Finansal Durum

Denetim Kuruluşu 2016 yılında bankalarda bağımsız denetim gerçekleştirmemiştir. Denetim Kuruluşu’nun 2016 hesap dönemi gelir ve giderleri aşağıdaki gibidir:

 

 A-BRÜT SATIŞLAR

 

3.988.481,40

     1.Yurtiçi Satışlar

3.927.666,01

 

     2.Yurtdışı Satışlar

0,00

 

     3.Diğer Gelirler

60.815,39

 

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 

-94.436,16

     1.Satıştan İadeler (-)

0,00

 

     2.Satış İskontoları (-)

-94.436,16

 

     3.Diğer İndirimler (-)

 

 

C- NET SATIŞLAR

 

3.894.045,24

D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

 

0,00

     1.Satılan Mamuller Maliyeti (-)

0,00

 

     2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

0,00

 

     3.Satılan Hizmet Maliyeti (-)

0,00

 

     4.Diğer Satışların Maliyeti (-)

0,00

 

    BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

 

3.894.045,24

E-FAALİYET GİDERLERİ (-)

 

-3.400.236,26

    1. Genel Yönetim Giderleri (-)

-3.400.236,26

 

    FAALİYET KARI VEYA ZARARI

 

493.808,98

 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

 

 

    GELİR VE KARLAR

 

17.580,96

     1.Kambiyo Karları

1.043,98

 

     2.Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar

16.536,98

 

     8.Menkul Kıymet Satış Karları

0,00

 

 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN

 

 

    GİDER VE ZARARLAR

 

-62,27

     1.Kambiyo Zararları

-62,27

 

 H-FİNANSMAN GİDERLERİ

 

-156.720,56

     1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

-156.720,56

 

    OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR

 

354.607,11

 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

 

34.626,16

     1.Önceki Dönem Gelir ve Karları

0,00

 

     2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

34.626,16

 

 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

 

-40.388,59

     1.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

-40.388,59

 

 

 

 

    DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

348.844,68

 

 

 

 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

 

-83.022,38

    YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

 

 

 

 

 

DÖNEM NET KARI VE ZARARI

 

265.822,30

 

Yukarıda yer alan gelirlerin hizmet grupları itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

 2016 Yılı Gelirlerinin Hizmetlere Dağılımı

Bağımsız Denetim Hizmetleri

563.191,17

Danışmanlık Hizmetleri

15.000,00

Diğer (*)

3.410.290,23

TOPLAM

3.988.481,40

 

(*) Diğer gelirler Denetim Kuruluşu’nun vergi denetimi, vergi danışmanlığı vb. gelirlerinden oluşmaktadır.

 

 

        Nazım ANIL                             Vahap ADIYAMAN                               Necati AKIN

Yönetim Kurulu Başkanı        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı          Yönetim Kurulu Üyesi