Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

 www.anilymm.com            İstanbul, 28.Ocak.2020

 

Sirküler Tarihi           : 28.01.2020

Sirküler No                : 2020 / 040

Konu                          : Elazığ Ve Malatya İllerinde Deprem Felaketi Nedeniyle Sigortalıların

                                       Ve İşverenlerin Sgk’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri

                                       Ertelendi.

 

 

Özet              : SGK, 24/1/2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya illerinde ikamet eden vatandaşların ve işverenlerin 2020/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait prim belgelerinin verilme süresini 26/4/2020 tarihine, bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve 24/1/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme sürelerini ise 30/4/2020 tarihine ertelemiştir.

 

 ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ:

5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ”Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. 

Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz.” hükmü getirilmiştir.

Bildiğimiz üzere 24/1/2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde hayatı önemli ölçüde etkileyen bir deprem felaketi meydana gelmiştir.

Bakanlıkça yapılan açıklamada, 5510 sayılı Kanunun 91’inci maddesi gereği bu illerde ikamet eden 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortalıları ile söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyeri işverenlerin,

1. 2020/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait SGK’ya vermekle yükümlü oldukları belgeleri 26/4/2020 tarihine kadar verebilmeleri, 

2. 24/1/2020 tarihinden önce oluşmuş olan prim borçları ile 2020/Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait prim borçları ve bu aylarda ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 30/4/2020 tarihine kadar, ödeyebilmeleri, imkanı sağlanmıştır.

3. Ayrıca sigortalıların ve işverenlerin prim borçları da gerekli şartları taşımaları halinde tecil faiz alınmaksızın 12 ay süreyle taksitlendirilebilecektir. 

SAYGILARIMIZLA, 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

 

 

 

 KAYNAK: TÜRMOB