Haberler2018 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 14,03 (Yüzde On Dört Virgül Sıfır Üç) olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-50/2018-4/Yatırım İndirimi - 36 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay