Haberler

2019 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 16,97 (yüzde on altı virgül doksan yedi) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-53/2019-3/Yatırım İndirimi - 39 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay


26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Detay