Haberler









6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında.

Detay


Defter-Beyan Sistemini kullanmakla yükümlü olan serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço esasına göre de defter tutanlar dâhil) tarafından,Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

Detay




14.02.2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2017/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamesi verilme süresinin 19.02.2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılması hk. 

Detay