HaberlerVergisel İşlemlerde Yapılacak Beyan Uyumsuzluk Kontrollerinde, Yapılan Tespitlerle İlgili olarak, 25.07.2017 Tarihli 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile “İZAHA DAVET” Müessesesi İhdas Edilmiştir. 

Detay
7033 Sayılı Kanun İle, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik   Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Önemli Değişiklikler hk.  

Detay


4447 Sayılı Kanun Geçici 17 Nci Madde Prim Desteği Uygulamasında Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin Açıklama “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ”  

Detay


2017 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı(YDO) % 9,70 (Yüzde Dokuz Virgül yetmiş) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-45/2017-3/Yatırım İndirimi - 32 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.  

Detay
 01.07.2017 -31.12.2017 Tarihleri arasında Geçerli:
1-    Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL,
2-    2017 yılında AGİ hesaplamasına esas Asgari Ücret 1.777,50 TL. Olarak Belirlendi.

Detay