Yönetim Kadrosu

 

Nazım Anıl

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 
1952 yılında Samsun’da doğdu.1984 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.25 sene boyunca değişik sektörlerde muhasebecilik,mali müşavirlik çeşitli üretim işletmelerinde İç kontrol sistemlerinin kurulması,eğitimi ve denetlenmesi konusunda mali işler koordinatörü,muhasebe müdürü ve genel müdür pozisyonlarında görev aldı. 1978’de Denetim ve denetim standartları,muhasebe uygulamaları konularında incelemelerde bulunmak üzere 4 ay süre ile İngiltere’de bulundu.TMUD-Muhasebe uzmanlığı Sertfikasına ve T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenen "Sigortacılık Bağımsız Denetim Kursu" sertfikasını almaya hak kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak ve İSMMMO’nda mesleki eğitmenlik kadrosunda görev yapmaktadır.Ayrıca Çevre koruma ve spor ve kültür derneklerinde,amatör bir kulüpte yöneticilik görevlerine de devam etmektedir. 1992 yılından beri İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Eğitmeni olarak görev almaktadır.Ekim-2013 döneminden beri TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir.
Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.
Nazım Anıl 3568 sayılı kanun tahtında Ekim 1995 ‘te Yeminli Mali Müşavir olarak şirketimizin kurucuları arasında yer aldı.

 

Vahap Adıyaman

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

1956 yılında Malatya’da doğdu.1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve Maliye bölümünü bitirdi.
1982 – 1999 Yılları arasında bir Şirketler topluluğuna bağlı ortaklıkta mali işler müdürlüğü, gruba bağlı bir diğer ortaklıkta muhasebe müdürlüğü, Ana ortaklıkta muhasebe müdürlüğü, mali işler müdürlüğü ve genel müdürlük görevleri yaptı.
1999 – 2003 Yılları arasında Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Mali danışmanlık yaptı.
2000 – 2004 Yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’nda denetim kurulu üyeliği yaptı.
Bir çok sosyal ve kültürel amaçlı derneklerde yöneticilik ve çeşitli Spor Kulüplerinde yöneticilik ve başkanlık yaptı.
Mezunu olduğu İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyetinde yöneticilik yaptı ve Halen İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin Genel Başkanlığını yapmakta, ayrıca İ.Ü.İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfının Kurucu üyesi ve Mütevelli Heyetinde görev yapmaktadır.
Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.
Vahap Adıyaman 3568 sayılı kanun tahtında da 2003 yılından beri Yeminli Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir.

 

Necati Akın

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - SORUMLU ORTAK BAŞDENETÇİ - YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1949 yılında Sivas’da doğdu.1975 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, İşletme, Muhasebe bölümünü bitirdi. Yüksek öğrenim döneminde bir bankada çalıştı. Muhtelif firmalarda Muhasebe Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak çalıştı. 1994 yılına kadar Serbest Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetlerine devam etti. Lojistik, inşaat ve tekstil sektörlerinde çalıştı.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneğinin yönetim kurulu ve genel başkanlığında bulundu. 1994-1999 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Plan Bütçe Komisyonu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Şirketimizin Kalite Güvence Sistemi'nden Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görevine devam etmektedir.

Necati Akın 3568 sayılı kanun tahtında 1994’de yılında Yeminli Mali Müşavir olarak, 2008 yılında şirketimizin ortakları arasında yer aldı.

 

İrfan Kutlu

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - BAŞDENETÇİ-YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1977 yılında İstanbul’da doğdu. 2002 yılında Sakarya  Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversiteden İşletme Yüksek Lisans derecesine  ve Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi İngilizce bölümü diplomasına sahiptir.2002-2019  yılları arasında ağırlıklı olarak uluslararası Holdingler ve Şirketler grubunda olmak üzere özel sektörde Muhasebeci, İç Denetçi, CFO, Mali İşler Grup Müdürü ve Ülke Direktörü olarak üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.Çok uluslu şirket  bünyesinde Almanya, Hindistan ve Singapur da  Finans, İç denetim, Vergi sistemi ve yönetimi, ERP Uygulamaları ve Yönetim raporlaması ile ilgili olarak çalışmalar yaptı. Başta Gıda, Tarım, Tekstil ve Metal sanayi olmak üzere Çok uluslu üretim işletmeleri üzerine deneyimi bulunmaktadır.2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 2019 yılında da Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Ünvanlarına hak kazanmıştır.2020  yılından  itibaren şirketimiz bünyesinde Yönetici Ortak-Baş denetçi olarak görev almaktadır. İyi seviyede İngilizce bilen İrfan Kutlu Bağımsız Denetim, Finans, Vergi Denetimi ve Danışmanlığı icra etmektedir. 

 

Güven Anıl

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

1979 yılında İstanbul’da doğdu.Şubat-2000 döneminde Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi.Eylül-1999 ve Temmuz-2000 döneminde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü İşletme Ağırlıklı İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamladı.Nisan-2010 döneminde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Yüksek Lisans programını tamamladı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Kongre Üyesi olarak hizmet vermektedir.Kasım-2000 döneminden beri şirketimizde Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.İngilizce bilmektedir.Evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

 

Cemal İbiş

PROF.DR. - YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR - YÖNETİM KURULU DANIŞMANI

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden 1986 yılında mezun olduktan sonra aynı Üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı.
İngiltere’de 1 yıl alanında araştırma yapmak üzere bulundu. ABD’de The University of North Carolina Wilmington (UNCW)’da misafir öğretim üyeliği yaptı. Marmara Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli devlet, vakıf üniversitelerinde Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde dersler verdi, projeler ve tezler yönetti. Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim konularında yayınlanmış çok sayıda eseri vardır.
Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Senato Üyeliği, Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Vakfı Kurucu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı Denetim Kurulu Üyeliği, Marmara Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevlerinden sonra 2017 yılında Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan emekli oldu.
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi’nde 2017-2021 yıllarında önce Rektör yardımcılığı ve sonra  Rektörlük yaptı.
1983 yılından başlayarak muhasebe, finansal raporlama, bağımsız denetçi, danışman olarak birçok sektörde uygulamalar ve iki dönem Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği (TMUD) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO),  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO)’nda ulusal ve uluslararası çeşitli mesleki projelerde çalıştı. 2003 yılında İSMMMO tarafından Yılın Bilim İnsanı seçildi. 2009-2017 yılları arasında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Küçük ve Orta Büyüklükteki Muhasebeciler Komitesi (SMP)’nde Teknik Danışman ve Üye olarak Türkiye’yi temsil etti. 
Altınbaş Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi olup Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptir. Türk Böbrek Vakfı (TBV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Marmara Üniversitesi Nihad Sayar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri yanında, İşletme, muhasebe, finansman ve vergi konularında denetçi, bilirkişi, kayyum, danışman olarak uygulama çalışmalarına devam etmektedir.       

 

Coşkun Kolso

YÖNETİM KURULU DANIŞMANI

1955 Yılında Kırklareli’nde doğdu.1982 Yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1978 Yılında kendi ofisini kurdu. Meslek yasasının çıkması ile birlikte 3568 sayılı yasa ile  SMMM  ünvanını aldı. 44 sene boyunca değişik sektörlerde Muhasebecilik Mali Müşavirlik yaptı. Çeşitli Üretim şirketlerinde Mali danışmanlık , Denetçilik Yönetim Kurulu Danışmanlığı , Genel Müdür pozisyonlarında görev aldı.2015 yılında Bağımsız Denetçi Ünvanına hak kazandı.  1987-1997 yılları arasında Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Gaziosmanpaşa şubesinde Yöneticilik ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. İSMMMO’da bir dönem Haksız Rekabet Kurulu Bşkan Yardımcılığı ,  üç dönem Disiplin Kuruluğu üyeliği bir dönem İSMMMO Akademi Yönetim Kurulu saymanlığı görevinde, İki dönem de  TÜRMOB Disiplin Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Bir çok spor amaçlı derneklerde yöneticilik , Denetçilik 2006-2007 yıllarında İstanbul Spor’da başkanlık görevinde bulundu.Şirketimiz'e yönetim danışmanlığı hizmet'i vermektedir.