Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

 www.anilymm.com         

 İstanbul, 28.Ocak.2020

 

Sirküler Tarihi         : 28.01.2020

Sirküler No              : 2020 / 041

Konu                        : Elazığ Ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması

                                 Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.

 

Özet              : Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan basın açıklamasında 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiği belirtildi. 

Mücbir sebep süresince;

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri

Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

Motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ İli Sivrice İlçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildi.

Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin, 24.1.2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir. 

Mücbir sebep süresince;

Verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri

Bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri,

Deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi

Motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir.

Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanununun 115. maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür. Söz konusu madde aşağıdaki gibidir.

“Verginin terkini:

Madde 115 – Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden:

1. Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları;

2. Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi cezaları;

Maliye Bakanlığınca zararla mütenasip olmak üzere, kısmen veya tamamen terkin olunur. Maliye Bakanlığı terkin yetkisini mahalline devredebilir.

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir kaynağını mahalli idare heyetleri yaptıracağı tahkikat üzerine tespit eder.”

SAYGILARIMIZLA,

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

 

KAYNAK: TÜRMOB