Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

 www.anilymm.com      

 

                                                                                                                                      İstanbul, 14.Mayıs.2020

 

Sirküler Tarihi         :  14.05.2020

Sirküler No              :  2020 / 116

Konu                        :  Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma

   Talebi Yapılabilir. 

Özet                       : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara eklenen Geçici 14’üncü madde ile 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebileceği yönünde düzenleme yapıldı. 

09.05.2020 tarihli ve 31122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”  ile  15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a eklenen Geçici 14’üncü maddede deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik alet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süreverilebileceği belirtildi. 

Düzenlemede ayrıca bu fıkra hükmünün  geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmayacağı belirtildi. 

08.04.2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu geçici 6’ncı maddenin birinci fıkrası  hükmü aşağıdaki gibiydi. 

“(1) Güvenlik sorunları nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 01/06/2015 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen Belgede öngörülen orijinal süreyi geçmemek üzere talep edilmesi halinde ilave süre verilebilir.” 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17716 

SAYGILARIMIZLA,

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

 

 

 

KAYNAK: TÜRMOB