Gündem

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

1.1.   RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM      

Faaliyet Raporunun ilgili olduğu periyod 01.01.2020  - 31.12.2020 hesap dönemidir. 

1.2.   ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER            

Ticaret unvanı                         : ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Ticaret sicili numarası             :  433672

Merkez Adresi                       : KARTALTEPE MAH.ALEM SOK.BİLLURSARAY APT.NO:3 K:3-4 D:12-14

                                                                                                                    İNCİRLİ / BAKIRKÖY / İSTANBUL

Şube Adresi                            : Kale Mah. Kazımpaşa Cad. No:38 / 4       İLKADIM / SAMSUN

Şube Adresi(İrtibat Bürosu)   : Ortacami Mah. Yaşar Konak İş Merkezi No:5 / 404   TEKİRDAĞ

İletişim Bilgileri                     

Telefon                                   : (0212) 660 98 12 (Pbx)

Fax                                         : (0212) 660 86 11

E-posta adresi                         : info@anilymm.com

İnternet Sitesi Adresi              : www.anilymm.com

 

1.3.   ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

 

a)- Sermayesi                         : 270.000,00.-TL ( İkiyüzyetmişbin Türk Lirası )

b)- Ortaklık Yapısı :

 

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI

İKAMETGAH ADRESİ

HİSSE ADEDİ

SERMAYE TUTARI (TL)

1- NAZIM ANIL

Sırpsındığı Sok. Karadeniz Apt. No:30 / 16 MERTER – GÜNGÖREN – İSTANBUL

256.489

256.489,00.-TL ( İkiyüzellialtıbindörtyüzseksendokuz.-TÜRK LIRASI )

2- ALİ RIZA AYIN

Esenkent MAh.Ceyhan Sok. Elit Çağ E65 D:9 ESENYURT / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

3- ABDULLAH YAYLI

Kartaltepe Mah.Alem Sok.Billursaray Apt.No:3 D:14 İNCİRLİ / BAKIRKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

4- VAHAP ADIYAMAN

Kartaltepe Mah.Alem Sok.Billursaray Apt.No:3 D:14 İNCİRLİ / BAKIRKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

  

5- HÜSEYİN EKER

Şenlikköy Mah. Konaklı Sok.No:22 / 4  D:4 FLORYA / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

6- NECATİ AKIN

Kartaltepe Mah.Alem Sok.Billursaray Apt.No:3 D:16 İNCİRLİ / BAKIRKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

7- SABRİ TÜMER

Ataköy 2,5,6.Kısım Mah.19 Mayıs Cad. BAKIRKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

8- EKREM AKALIN

Feneryolu Mah. Bağdat Cad. Enginsu Apt. No:115 / 4 KADIKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

9- AMSİ MASİS YONTAN

Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Ahmet Rasim Sok. Güneş Apt. No:2-4 K:3 / 5 BAKIRKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

10- FERHAT ATEŞALMAZ

Siyavuşpaşa Mah. Feritselimpaşa Cad.Başak Sok. Başak Apt. No:10 / 4 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

13.500

13.500,00.-TL ( Onüçbinbeşyüz.-TÜRK LIRASI )

11- MEHMET NECİP ÖZER

Balaban Köyü Kara Çınar Sok. No:47 / 1 ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LIRASI )

12- SELAHADDİN DİREK

Zübeyde Hanım Caddesi Odalar İş Merkezi K:3 No:6         VAN

1

1,00.-TL ( Bir.-TÜRK LİRASI )

13- ORHAN BELENTEPE

Cumhuriyet Caddesi No:1 K:2   TAKSİM / BEYOĞLU / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.- TÜRK LİRASI )

14- İSMAİL HAKKI               GÜNEŞ

Ataköy 7.,8.,9.10. Kısım Mah.E-5 Yan Yol Route İstanbul No:6 b Blok K:4/49 BAKIRKÖY/İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.- TÜRK LİRASI )

15- İRFAN KUTLU

Merkez Mah.Kağıthane Cad. Y Ofis Sitesi 5 Kapı No:50 KAĞITHANE / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.- TÜRK LİRASI )

16- TALAT AYAZ

Barış Mah. Mehmetçik Cad. 2 / 1 Westside2 A-1 Blok D:5 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL

1

1,00.-TL ( Bir.- TÜRK LİRASI )

 c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI

ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ

ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

CARİ   DÖNEM HİSSE ADEDİ

CARİ  DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

İSMAİL HAKKI GÜNEŞ

0,00

0,00

1,00

1,00

TALAT AYAZ

0,00

0,00

1,00

1,00

İRFAN KUTLU

0,00

0,00

1,00

1,00

 

1.4.   İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER 

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)                                                          : Yoktur.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama                          : Yoktur.

1.5.   ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ 

a)- Şirketin Yönetim Organı : 4 adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu’dur. 02 / 05 / 2019 tarihli    

      genel kurul kararı ile seçilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı                        : NAZIM ANIL

 

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

                         Ünvanı                                                   Adı Soyadı                            .

                         Yön.Kur.Başkan Yardımcısı                  VAHAP ADIYAMAN

                         Yön.Kur.Üyesi                                       NECATİ AKIN

                         Yön.Kur.Üyesi                                       ABDULLAH YAYLI                    

 

c)- Personel Sayısı : 22 Kişi

 

1.6.   YÖNETİM ORGANI İŞLEMLERİNE AİT BİLGİLER

 

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

 

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ

HAKLAR

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:   

 

Huzur Hakları Toplamı 63.000,00.-TL (Altmışüçbin.-Türk Lirası) 

 

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

 

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

 

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Yoktur.

 

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)    Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Yoktur. 

b)    Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Denetim Kuruluşu bağımsız denetim sektöründe faaliyet göstermekte olup, özellikli durumu gereği iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri kapsamında, INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1 (ISQC 1) QUALITY CONTROL FOR FIRMS THAT PERFORM AUDITS AND REVIEWS OF FINANCIAL STATEMENTS, AND OTHER ASSURANCE AND RELATED SERVICES ENGAGEMENTS’ın özdeşi olan Kalite Kontrol Standardı’na (KKS1) uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  

c)     Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Yoktur. 

d)    Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur. 

e)     Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur. 

f)     Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur. 

g)     Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur. 

h)    Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Denetim Kuruluşu tüm hedeflerine ulaşmış ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. 

i)      Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur. 

j)      Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:  4.573,90.-TL. ( Dörtbinbeşyüzyetmişüç TL ve Doksan Kuruş) 

k)    Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Denetim Kuruluşu’nun ana şirketi ve bağlı şirketi bulunmamaktadır.

 

5-FİNANSAL DURUM

 

a)    Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: 

Denetim Kuruluşumuz 2020 yılını 895.332,93.-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.059.188,08.-TL olup karşılığında 2.863.402,55.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Denetim Kuruluşunun 124.371,44.-TL tutarında net Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 96.177,53.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır. 

b)    Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

                                                                                                    2019 Yılı                                   2020 Yılı

      Dönem Karı                                                                      767.901,53.-TL                       895.332,93.-TL

      Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük. Karşılığı                     (178.490,58.-)TL                    (209.782,74).-TL

      Dönem Net Karı                                                                 589.410,95.-TL                      685.550,19.-TL

 

c)     Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Bulunmamaktadır.

 

d)    Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Finansman ve genel yönetim giderlerinin bazı kalemlerinin gözden geçirilmesi ve azaltılması planlanmaktadır.

e)     Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

 

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

a)    Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Öngörülmemiştir. 

b)    Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır. 

c)     Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. Bkz. 5. Bölüm.

7- DİĞER HUSUSLAR

 

a)    Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar; Yoktur. 

b)    İlave bilgiler;

      Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı                      Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

NAZIM ANIL                                     VAHAP ADIYAMAN

 

(İmza)                                                   (İmza)