Haberler

 ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

 www.anilymm.com                               

        İstanbul, 04.Haziran.2021

 

 

Sirküler Tarihi         : 04.06.2021

Sirküler No              : 2021 / 104

 

Konu                       : APHB Ve MUHSGK ’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı

 Alan Oluşturuldu. 

Özet              : Aylık prim hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ ya gönderilmesi sırasında, sigortalıların ay içerisinde uzaktan çalışma yapması halinde uzaktan yapılan çalışma günleri ayrı alanda belirtilecektir. Bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

 UZAKTAN YAPILAN ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ 

4857 sayılı İş Kanunun “Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma” başlıklı 14’üncü maddesinin yedinci fıkrasında;

“Uzaktan çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”

Denilmektedir.

Söz konusu Kanun hükmü uyarınca uzaktan çalışmanın usul ve esaslarına ilişkin “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.03.2021 tarihli 31419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda, SGK tarafından yeni düzenleme yapılarak sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma günlerinin sisteme girilebileceği alanlar Aylık Prim ve Hizmet Belgesine/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine eklenmiştir. 

İlgililerce belgelerin/beyannamelerin gönderilmesi sırasında, sigortalının ay içerisinde uzaktan çalışmasının olması halinde çalışma gün sayısına ilave olarak çalışma gün sayısının ne kadarının uzaktan çalışmaya ilişkin olduğunu da belirtmesi gerekmekte olup, bildirilen uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19408

 

 

SAYGILARIMIZLA,

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

 

 

 

 

 

 

KAYNAK   : TÜRMOB