Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

                                                                                                                                                    www.anilymm.com
 
                                                                                                                                         İstanbul, 22.Aralık.2021

Sirküler Tarihi   : 22.12.2021                                   

Sirküler No        : 2021 / 192

Konu                 : 2022 Yılında Motorlu Taşıt Vergileri %25 Artıyor. 

 

Özet            : 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 533 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak ilan edilen yeniden değerleme oranının Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna ekli I, II, IV sayılı tarifeler ve I/A sayılı sayılı tarifede yer alan taşıtlar için %25 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre bu tarifelerde yer alan taşıtlar için motorlu taşıtlar vergileri, 2022 yılında %25 artışla uygulanacaktır. 

Taşıt değerlerinin hesabında yüz Türk lirasına, ödenmesi gereken vergi miktarlarında ise bir Türk lirasına kadar olan kesirler dikkate alınmamaktadır. 

 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 533 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yeniden değerleme oranının 2021 yılı için %36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edildiği belirtilmiştir. 

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinde her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarlarının o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılacağı ve ayrıca Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye, taşıt değerlerini ayrı ayrı veya birlikte yeniden belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu yetkiye istinaden 9 Aralık 2021 tarihli ve 31684 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 4892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanuna ekli I, II, IV sayılı tarifeler ve I/A sayılı sayılı tarifede yer alan taşıtlar için %25 olarak uygulanacağı belirtilmiştir. 

Bu tarifelerde yer alan taşıtlar, aşağıdaki gibidir.

(I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: 1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları

(IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç)

(I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar

 

Saygılarımızla…

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş

 

KAYNAK: TÜRMOB