Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

                                                                                                                                                    www.anilymm.com  
                                                                                                                                              İstanbul;22.Aralık.2021 

 

Sirküler Tarihi  : 22.12.2021

Sirküler No       : 2021 / 195

Konu                 : Sgk E-Tebligat Başvuru Süresi 31.01.2022 tarihine Uzatıldı. 

 

Özet           :  Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 SGK e-TEBLİGAT BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI 

Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik”in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. 

SGK tarafından yayımlanan duyuruda, elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan genelgenin 10.12.20021 tarihinde yayımlanması ve e-tebligat sisteminin aynı tarihte açılması nedeniyle sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana geldiği açıklanmıştır. 

Bu nedenle 31.12.2021 tarihinde sonra erecek olan başvuru süresi 31.01.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla… 

 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

 

KAYNAK: TÜRMOB