Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

                                                                                                                      www.anilymm.com
 
                                                                                                                                             İstanbul, 22.Aralık.2021 

Sirküler Tarihi  : 22.12.2021

Sirküler No      : 2021 / 198

Konu               : Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan

                          Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı. 

 

Özet            : 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süreleri 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulaması. 

Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları. 

 16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4921 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı menkul sermaye iradı kazançlarına uygulanan indirimli gelir vergisi tevkifatlarının uygulanma süreleri, 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı.

1) Vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına indirimli gelir vergisi tevkifatı uygulanmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatıldı. 

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda bazı değişiklikler yapılmış ve 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları değiştirilmişti. 

Daha sonra;

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/12/2020" ibareleri "31/3/2021" şeklinde,

3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 nci maddesi uyarınca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/3/2021" ibareleri "31/5/2021" şeklinde,

1 Haziran 2021 tarih ve 31498 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4027 sayılı CK ile söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/5/2021" ibareleri 31/7/2021 şeklinde,

30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4027 sayılı CK ile söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/7/2021" ibareleri 30/9/2021 şeklinde,

1 Ekim 2021 tarih ve 31615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4561 sayılı CK ile söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "30/09/2021" ibareleri 31/12/2021 şeklinde,

değiştirilmişti.

 

Son olarak 16 Aralık 2021 tarih ve 31691 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4921 sayılı CK ile söz konusu geçici 2 nci maddesinde yer alan "31/12/2021" ibareleri 

 

“31/03/2022” şeklinde değiştirilmiştir.   

Buna göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara 31 Mart 2022 tarihine kadar uygulanmak üzere ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanacak olan gelir vergisi tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

 

 

 

30/9/2020

Tarihinden Önceki Tevkifat Oranı

31 Mart 2022 Tarihine Kadar Uygulanacak

Tevkifat Oranı

Mevduat faizlerinden

 

 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

-Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

%0

 

 

 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

 

 

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

2) Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranları değiştirildi. 

3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 3 ncü maddesi ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara Geçici Madde 3 eklenmişti.

Söz konusu Geçici 3 üncü madde uyarınca; 23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara 2006/10731 sayılı Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanacaktı.1 Daha sonra tarih ve sayılarına yukarıda yer verilen Cumhurbaşkanı Kararları ile söz konusu indirimli tevkifat oranlarının uygulanma süreleri de 31/12/2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,

ii) Vadesi l yıla kadar (l yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi l yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

v) l yıldan az süreyle (l yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

vi) l yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

Son olarak 4921 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesi uyarınca söz konusu maddenin uygulanma süresi de 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

SAYGILARIMIZLA, 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

 

KAYNAK: TÜRMOB