Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:3-4 D:12-14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

                                                                                                                      www.anilymm.com  
 
                                                                                                                                                  İstanbul, 22.Aralık.2021

 

Sirküler Tarihi  : 22.12.2021

Sirküler No       : 2021 / 199

Konu                 : Matrah ve Vergi Artırımı İle İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinde

                            Tecil Uygulaması. 

 

Özet            : 2021/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde 7143 ve 7326 sayılı Kanunların; 

5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin, 

6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin, 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesinin uygun görüldüğü belirtildi. Bu süre, katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksit olarak uygulanacaktır. 

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil edilmeyecek alacaklar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirlenmiş olup, 2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 13/12/2021 tarihli 2021/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların matrah/vergi artırımında bulunulmasına ilişkin 5 nci maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükümlerinden yararlanan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istemeleri halinde ne şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Buna göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların; 

5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin, 

6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin, 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun görülmüştür.

 

Saygılarımızla… 

 Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

Kaynak: TÜRMOB