Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ 

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14-16 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11             e-mail:info@anilymm.com

www.anilymm.com   
 
                                                                                                                    İstanbul, 09.Temmuz.2018

 

Sirküler Tarihi       : 09.07.2018

Sirküler No            : 2018 / 065 

Konu                      : T. C. Merkez Bankası'na Gerçek Ve Tüzel Kişilerden Döviz Pozisyonları

 Hakkında Her Türlü Bilgi Ve Belge İsteme Yetkisi Verilmiştir. 

 

23.06.2018 tarih ve 30457 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/11894 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Esas Mukavelesi”ne aşağıdaki madde eklenmiştir: 

“Gerçek ve tüzel kişilerden bilgi isteme yetkisi: 

Madde 44- Banka, gerçek ve tüzel kişilerin döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerini izlemek amacıyla belirleyeceği gerçek ve tüzel kişilerden her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir. İstenilecek bilgi ve belgelerin kapsamı, toplanma ve izlenme yöntemi, doğruluğunun denetimi, paylaşımı, destek hizmeti temini de dahil olmak üzere usul ve esaslar Bankaca belirlenir.

Bu maddenin uygulanmasında destek hizmeti kuruluşu çalışanları hakkında da Banka Kanunu'nun 35 inci maddesi ve 68 inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (a) bendi hükümleri tatbik olunur.” 

Bundan böyle Merkez Bankası mükelleflerin döviz pozisyonu ile ilgili istediği bilgiyi alma imkanına kavuşmuştur. 

Söz konusu değişiklik ile istenecek bilgi ve belgelerin kapsamı konusunda Merkez Bankası tarafından düzenleme yapılması beklenmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz, 

SAYGILARIMIZLA,

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.