Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11                     e-mail: info@anilymm.com

www.anilymm.com                                                
 
 

İstanbul, 01.Temmuz.2019

Sirküler Tarihi         : 01.07.2019

Sirküler No               : 2019 / 071

Konu                         : Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’ Den %2,5’e Çıkarıldı.

 

  

Özet              : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana aylık %2 oranında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren %2,5’e çıkarıldı.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanunu’nun

112’nci maddesine göre uygulanan gecikme faizi oranı

370’nci maddesine göre uygulanan izahat zammı oranı

371’inci maddesine göre uygulanan'pişmanlık zammı oranı da aylık % 2,5’e çıkmış oldu.

Buna göre gecikme zammı, gecikme faizi, izahat zammı ve pişmanlık zammı oranları yıllık bazda %30 olmuştur.

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı aylık (62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı 5 Eylül 2018 tarihinden bu yana)aylık %2 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.

Maddenin verdiği yetkiye istinaden 29 Haziran 2019 Tarihli ve 30816 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gecikme zammı oranı, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren aylık %2,5 olarak belirlenmiştir.

Gecikme zammı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı cezalarında %2,5 oranında, mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmaktadır.

Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmamaktadır.

Gecikme zammındaki değişime bağlı olarak Vergi Usul Kanununun

112’nci maddesine göre uygulanan “gecikme faizi oranı

370’nci maddesine göre uygulanan “izahat zammı oranı

371’inci maddesine göre uygulanan ”pişmanlık zammı oranı” da aylık %2,5 e çıkmıştır.

Gecikme zammı bir liradan az olamamaktadır.

Gecikme zammı, 5035 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 02.01.2004 tarihinden itibaren günlük esasa göre hesaplanmaktadır. 

SAYGILARIMIZLA,

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

Kaynak: TÜRMOB