Haberler

ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK                               

VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ                         

Kartaltepe Mah. Alem Sok. No:3 Billursaray Apt. Kat:4 D:14-16 İncirli, Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 660 98 12  Pbx.     Fax: 0 212 660 86 11             e-mail: info@anilymm.com

www.anilymm.com                                            
 
                                                                                                                          İstanbul, 02.Ekim.2019 

Sirküler Tarihi       : 02.10.2019

Sirküler No            : 2019 / 087 

Konu                      : Yapılandırma Taksitleri İle Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi

 Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5’den Aylık %2’ye

 İndirilmiştir.

 

Özet              : 6111, 6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre, yasal süresinde ödenmeyen taksit tutarlarına her ay ve kesri için %2,5 olarak uygulanmakta olan gecikme zammı ile tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisine uygulanan gecikme zammı oranı 2019 yılı Ekim ayından başlanılmak üzere %2 olarak uygulanacaktır.

 

 GEÇ ÖDEME ZAMMININ UYGULAMASININ ESASLARI: 

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinin birinci fıkrasında, amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %2,5 oranında gecikme zammı tatbik olunacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

2/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %2 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda tahsilatı SGK tarafından yapılan damga vergisinin geç ödenmesi halinde de bu kanun hükmü uygulanmaktadır.

 

Yine, 6111, 6552, 6737, 7020 ve 7143 sayılı yapılandırma kanunlarına göre; “yapılandırma anlaşmalarına göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma kanunlarından yararlandırılır.” hükmü amirdir. 

Buna göre, yapılandırma anlaşmalarına göre 2019/Ekim ayından itibaren,

Taksitli ödemenin seçilmesi halinde, her yıl için ödenmeyen veya eksik ödenen 2 ve daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde her ay ve kesri için uygulanacak geç ödeme zammı aylık %2,5 den aylık %2’ye indirilmiştir. 

Sosyal Güvenlik Mevzuatına göre prim alacaklarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı uygulaması 6183 sayılı yasaya göre değil 5510 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre belirlenmektedir.

5510 sayılı Kanunun 89’uncu maddesinde “Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için %2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılır. 

 Ayrıca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanır.” Buna göre prim ve diğer alacakların geç ödenmesi halinde ilk üç ay için %2 oranında gecikme cezası, diğer aylar içinde DİBS faiz oranlarına göre gecikme zammı uygulanmaktadır.

İşverenlerimize ve meslek mensuplarımıza duyurulur. 

SAYGILARIMIZLA, 

Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

     KAYNAK: TÜRMOB