2001 Yılı Sirküleri

  Özel Gider İndirimi ( Ücretli çalışanlarda Vergi İadesi ) uygulaması hk.

  Dökümanı İndir


  1- 2001 Yılında Uygulanacak Vergi Mevzuatı
  2- 2001 Yılında Uygulanacak Çalışma Mevzuatı
  3- 2001 Yılında Uygulanacak S.S.K Mevzuatı

  Dökümanı İndir


  SSK Bildirimlerinin geç verilmesi ile ilgili idari para cezaları Hk.

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%21,4) Hk. (K.V.Kanunu Genel Tebliği Seri No:70)
  2- Ödenmemiş, geçikmiş Vergi Vergi borçlan ve Gecikme zamlan %3 yıllık faiz hesabı ile IS ay eşit taksitler halinde ödenecek. (Tahsilat Genel Tebliği Seri No:414)

  Dökümanı İndir


  TÜRK TELEKOMİNİKASYON A.ş. tarafından verilen her türlü telekomünikasyon hizmetleri 'ne ilişkin KDV oranı % 25 olmuştur

  Dökümanı İndir


  Amme Alacaklanna 29.03.2001 tarihinden itibaren uygulanacakGecikme Zammı oranı aylık % 10 'a çıkanlmıştır.

  Dökümanı İndir


  2001 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 6,8 (yüzde altı virgül sekiz)

  Dökümanı İndir


  1- Yeni SSK primi hesabına esas alınacak TAVAN ve TABAN ile ilgili düzenlemeler Hk.
  2- İhracat götürü gideri (%05) uygulaması hk.

  Dökümanı İndir


  Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%7,7) Hk.

  Dökümanı İndir


  1- KDV oranları 1 (BİR) ‘er puan arttırıldı. (Yürürlük : 15.05.2001)
  2- KDV’de “müteselsil sorumluluk” la ilgili 82 no’lu KDV Genel Tebliği yayınlandı.

  Dökümanı İndir
  2001 yılı ilk altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı hk. % 37,9 (yüzde otuz yedi virgül dokuz)

  Dökümanı İndir


  Finasman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%18,5) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:72)

  Dökümanı İndir


  2001 yılı ilk dokuz aylık geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı hk. % 55,8 (yüzde elli beş virgül sekiz)

  Dökümanı İndir


  1475 Sayılı İ Kanunu Uygulamaları ile ilgili hatırlatma Hk.

  Dökümanı İndir


  Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%19,4) hk.

  Dökümanı İndir


  2001 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk. % 53,2 (yüzde elliüç virgül iki)

  Dökümanı İndir


  Dönem sonu ve gelecek dönem işlemleri ile ilgili hazırlıklar. 1-2001 yılı dönem sonu ile ilgili yapılacak işlemler:

  Dökümanı İndir


  1- 2002 Takvim Yılı Defter Tastikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi uygulaması.
  2- Kayıtlı Sermayesi 50 milyar ve üzerindeki Anonim Şirketler bir Avukat ile sözleşme yapmak zorundadırlar.
  3- Kıdem Tazminatı tavanı 978.020.000.- TL.’ye yüklenmiştir.
  4- Ücretlere yapılacak vergi iadesi.

  Dökümanı İndir