2002 Yılı Sirküleri

  Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%14,7) hk.

  Dökümanı İndir


  2001yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk.

  Dökümanı İndir


  1- 01.04.2002 ‘ den itibaren Prime esas Kazanç sınırları,
  2- SSK Prim Borçlarının Taksitlendirilmesi Hk.

  Dökümanı İndir
  Yıllık Mal ve Hizmet Alışlarına ilişkin bildirimlerle ilgili olarak had ‘ler yeniden belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%20,8) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:75)
  2-İşsizlik Sigortası gereği verilecek “İşten Ayrılma Belgesi” ( İAB ) verilme zamanı hk.

  Dökümanı İndir


  2002 yılı ilk altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı hk. % 27,65 (yüzde Yirmi yedi virgül altmış beş)

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (%19,66) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:75)
  2- KDV Oranları hk.(17.07.2002 tarihli 2002/4480 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 30.07.2002 tarihli 24831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

  Dökümanı İndir


  2002 yılı ilk dokuz aylık geçici vergi döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı hk. % 42,47 (yüzde Kırk iki virgül kırk yedi)

  Dökümanı İndir


  1- Finansman Giderleri Kısıtlaması Oranı (% 20,8 ) hk. (K.V Kanunu Genel Tebliği Seri No:78)
  2- Kurumlar Vergisi 3 (Üç)’üncü taksit ödeme son günü 31.Ekim.2002
  3-Üçüncü dönem Geçici Vergi beyan ve ödeme zamanı 15.Kasım.2002

  Dökümanı İndir


  2002 yılı için tesbit edilen Yeniden Değerleme Oranı hk.% 59,0 (yüzde ellidokuz)

  Dökümanı İndir