2022 Yılı Sirküleri

  2022 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2022 Yılı Damga Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2022 Yılı Değerli Konut Vergisi Uygulaması. 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2022 Yılı İçin Arttırıldı. 

  Dökümanı İndir


  2022 Yılı Harç Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2022 Yılında İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır Yeniden belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar Ve Hadler 2022 Yılı İçin Arttırıldı. 

  Dökümanı İndir


  Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.   

  Dökümanı İndir


  Devlet Tahvili Ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelir Ve Kazançlara İlişkin Vergi İndirimi. 

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  Kar Payları Üzerindeki Stopaj Oranları %10’a Düşürüldü. 

  Dökümanı İndir


   Teknokentler İle Ar-Ge Ve Tasarım Merkezinde Çalışan Toplam Personelin En Fazla Yüzde Yirmisine Kadarının Bölge Dışında Geçirdikleri Sürelere İlişkin Ücretleri Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden Yararlanabilir.

  Dökümanı İndir


  Kur Korumalı Vadeli Mevduat/ Katılım Hesaplarından Yapılacak Tevkifat Oranı %0 Olarak Belirlendi.

  Dökümanı İndir