Gündem

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. “Gelir Vergisi Sirküleri/85” yayınlandı.

Detay


2012 Takvim Yılı III.Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 6,05 (Yüzde Altı virgül sıfır beş olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/25 İle açıklanmıştır.

Detay