GündemKDV Tevkifat Uygulamasına ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki (Önceki yayınlanan Genel Tebliğlerdeki hühümleri Toplulaştıran)117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gelen düzenlemeler hk.

Detay


2012 Takvim Yılı I.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,05 (Yüzde Üç virgül sıfır beş) olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/23 İle açıklanmıştır.

Detay