Gündem5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre işyerinin işkolu kodunun tescil tarihinden itibaren hatalı belirlenmesi ile işyerinde faaliyet değişikliği nedeniyle işkolu kodunun sonradan değiştirilmesi farklı usul ve esaslara bağlanmıştır.

Detay
2012 Takvim Yılı II.Geçici Vergi Döneminde Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,14 (Yüzde Beş virgül on dört olarak,5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/24 İle açıklanmıştır.

Detay
01 Temmuz 2012 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (940,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Vergiden Müstesna Çocuk Zammı, 4- Kıdem Tazminatı Tavanı, 5- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6)

Detay