2019 Yılı Sirküleri

  Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında Uygulanmakta Olan İndirimli Oran Uygulaması 31 Mart 2019 Tarihine Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Bazı Taşıt Teslimlerinde %1 Kdv Uygulanmasının Kapsamı Genişletildi. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılı Damga Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Arttırılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2019 Yılı İçin Arttırıldı. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılı Pasaport, Ehliyet Ve Diğer Değerli Kağıt Bedelleri. 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 2’nci Maddenin Uygulamasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2019 Tarihinden İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı %21,25 Olarak Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değeri 247.400 TL’ye Yükseltildi. 

  Dökümanı İndir


  İndirimli Oranlı teslimler nedeniyle İade Konusu Yapılmayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır (14.100 TL) olarak Yeniden Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları 

  Dökümanı İndir


   POŞET ÜCRETİ VE GERİ KAZANIM KATKI PAYI

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı Sonunda (01.01.2018-31.12.2018) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları 

  Dökümanı İndir


  7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Sgk Borç Yapılandırmasının Usul Ve Esasları Açıklandı. 

  Dökümanı İndir


   Fatura Kullanma Mecburiyeti ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaş alımlarıyla ilgili had 1.200 TL olarak belirlenmiştir.

  Dökümanı İndir


  Kur Farkının Kdv Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun açıklaması 

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 tarihleri Arasında Yurtiçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları. 

  Dökümanı İndir


   2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

  Dökümanı İndir


  2018 / 4. Geçici Vergi Dönemi İçin ENFLASYON DÜZELTMESİ (ENFLASYON MUHASEBESİ) Yapılmayacak (KUYUMCULAR HARİÇ) 

  Dökümanı İndir


  Şirketlerin Birbirlerine Döviz Kredisi Kullandırmalarına Sınırlama Getirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu Eksik Gün Nedeni Kısmi İstihdam (06) Seçilmesi Halinde 20 Günden Fazla Bildirime İzin Vermiyor. 

  Dökümanı İndir


  7162 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 

  Dökümanı İndir


  2019 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU. 

  Dökümanı İndir


  Tam Tevkifat Kapsamındaki İşlemlere İlişkin İndirilecek KDV’nin De 109 No'lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması.

  Dökümanı İndir


  1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları-II 

  Dökümanı İndir


  Toplu Taşıma Otobüs İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde Katma Değer Vergisi Oranı %1,5 Olarak Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


   Tam İstisna, Kısmi Tevkifat Ve İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Kdv İade Talep Süreci Değişikliği.

  Dökümanı İndir


  Kurumlar Vergisinden Muaf Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri Dolayısıyla Ayrı Defter Tutmamaları hk. 

  Dökümanı İndir


  İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergi Kesintisi Uygulamasına İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği. 

  Dökümanı İndir


  Kdv İade Talebinin Olumsuzluk Tespit Edilmeyen Kısmının %50’sinin On İş Günü İçinde Mükellefe İade Edilmesi hk. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar .

  Dökümanı İndir


  2018 Yılı En Düşük Bildirim Yapılan Aydaki Sigortalı Sayısına İlaveten 01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır. 

  Dökümanı İndir


  İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi Ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin TEBLİĞ Yürürlük Süresi Altı Ay Daha Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinden Hesaplanan Verginin % 5’inin İndirilmesi.

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu Konut Kapıcılığı İşyerlerini Kolay İşverenlik Kapsamına Aldı. 

  Dökümanı İndir


  Kdv Beyannamesinde Değersiz Alacakların Beyanına İlişkin Değişiklikler Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  İş Akdinin Feshinde Arabulucuya Başvurulduğunda, Arabuluculuk Faaliyetinin Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde İşveren İş Kanunu’nun
  21’inci Maddesi Gereği Sgk’ya Geriye Yönelik Belge Vermek Ve Prim Ödemek Zorunda Değildir. 

  Dökümanı İndir


  Yasal Süresi Dışında Düzenlenen Aylık Prim Hizmet Belgeleri SGK’ya Elektronik Olarak Verilebilecek. 

  Dökümanı İndir


  Bazı Mal Teslimlerinde; Kdv, Ötv Ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süreleri Uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri Ve Sigorta Primleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır. 

  Dökümanı İndir


  İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 KAPSAMINDA UYGULANAN TEŞVİKLER. 

  Dökümanı İndir


  7161 VE 7162 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 306 NO.LU.GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 

  Dökümanı İndir


  İkinci El Araçlarda Kdv Oranına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 

  Dökümanı İndir


  Stopaj Oranları İle Bsmv Oranlarında Yapılan Değişiklikler. 

  Dökümanı İndir


  İkinci El Binek Otomobil Teslimlerinde Uygulanacak Kdv Oranı Ve Alışta Ödenen Verginin İndirimi Konusunda Tebliğ Düzenlemesi. 

  Dökümanı İndir


  Kdv Kanunu’nda Yapılan Değişikliklere İlişkin Kdv Genel Uygulama Tebliği Değişikliği Yayımlandı. (Kur Farkı, İhraç Kayıtlı, Hasılat Esaslı,v.b.) 

  Dökümanı İndir


  Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. 

  Dökümanı İndir


  1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Muhtasar, Kdv, Damga, Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Beyanname Verme Süreleri Değişti. 

  Dökümanı İndir


  2019 yılı I.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2019 -31.03.2019) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları.
   

  Dökümanı İndir


  POŞET-Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler. 

  Dökümanı İndir


  2019 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir)
  Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-51/2019-1/Yatırım İndirimi - 37 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Vergi İndirimi Uygulaması İle İlgili Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi

  Dökümanı İndir


  2019/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


  Ramazan Ayında Personele Verilen Erzak Yardımları Vergi ve Muhasebesi 

  Dökümanı İndir


   OTOMATİK TESCİL EDİLEN İNŞAAT İŞYERLERİNDE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ RUHSATI DÜZENLEYEN MAKAM TARAFINDAN VERİLECEKTİR.

  Dökümanı İndir


  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALILIK İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI. 

  Dökümanı İndir


  Vergi Levhası Gib İnternet Sitesinden 31.05.2019 Tarihine Kadar Oluşturulacaktır. 

  Dökümanı İndir


  KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI BİNDE BİR OLARAK BELİRLENDİ. 

  Dökümanı İndir


  KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV ORANI BİNDE BİR OLARAK BELİRLENDİ. 

  Dökümanı İndir


  Kooperatif İktisadi İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi de Dahil Mükellefiyetle İlgili Tüm Ödevlerinin Yerine Getirilmesinden Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu 

  Dökümanı İndir


  Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır. 

  Dökümanı İndir


  Gelir ve Kurumlar Vergileri Tam Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Uygulaması Başlıyor. 

  Dökümanı İndir


  Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” Uygulaması 1 Eylül 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 

  Dökümanı İndir


  Serbest Zaman İzni Olarak Kullandırılan Fazla Mesai Ücreti Sigorta Primine Tabi Değildir. 

  Dökümanı İndir


  Sanayi Sicil Belgesini Haiz İşletmelere Ve İhracatçı Birliklerine Üye Olan İhracatçılara Yapılan Döviz Satışlarında BSMV Uygulanmıyor. 

  Dökümanı İndir


  LİMİTED ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORCU KANUNİ TEMSİLCİLERİN TAKİBİNDEN ÖNCE ŞİRKET ORTAKLARINDAN DA İSTENEBİLİR. 

  Dökümanı İndir


  2019 Yılı Mali Tatil Uygulaması İle İlgili Açıklama 

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresi Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Yapılandırma Taksitleri İle Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2’den Aylık %2,5’e Yükseltilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’ Den %2,5’e Çıkarıldı. 

  Dökümanı İndir


  2019 yılı II. Geçici Vergi Döneminde (01.01.2019 -30.06.2019) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları. 

  Dökümanı İndir


  Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı 

  Dökümanı İndir


  1 Temmuz 2019 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı 

  Dökümanı İndir


  SGK tarafından 03.07.2019 tarihinde Mali Tatil Hakkında 02.07.2019 tarih ve 9595807 sayılı Genel Yazı yayınlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Turizm Ajansı Kuruldu.Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 

  Dökümanı İndir


  7186 Sayılı Yasa ile Getirilen “Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni (Yurtiçi ve Yurtdışı) Varlık Barışı Düzenlemesi 

  Dökümanı İndir


  2019 / 2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


  İhracat Bedellerinin 180 Gün İçerisinde Türkiye’ye Getirilmesi ve %80’inin Bankaya Bozdurulması Zorunluluğuna İlişkin Süre 4 Mart 2020 Tarihine Kadar Yapılacak İhracatlar’ ı da kapsayacak şekilde Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  İstirahatli Bulunduğu Dönemde Sigortalılığı Sona Eren Kişi Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alamaz. 

  Dökümanı İndir


  Turizm Payı Uygulaması 1 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor. 

  Dökümanı İndir


  26 Eylül 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu İş Kazası İncelemelerinde Ve Geçici İş Göremezlik Ödemelerinde Değişiklik Yaptı. 

  Dökümanı İndir


  2019 yılı III.Geçici Vergi Döneminde (01.01.2019 -30.09.2019) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları. 

  Dökümanı İndir


  Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5’den %2’ye İndirildi. 

  Dökümanı İndir


  Yapılandırma Taksitleri İle Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %2,5’den Aylık %2’ye
  İndirilmiştir. 

  Dökümanı İndir


  2019 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 16,97 (yüzde on altı virgül doksan
  yedi) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-53/2019-3/Yatırım İndirimi - 39 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Kdv Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  Meslek Mensubunun Veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname Ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Reeskont işlemlerinde uygulanacak ıskonto faiz oranı yıllık %17,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %18,25 olarak Yeniden belirlenmiştir. 

  Dökümanı İndir


  Sgk, Belge Verme Ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek. 

  Dökümanı İndir
  E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma,İmzalama/Onaylama Ve Yükleme İmkanı Getirildi. 

  Dökümanı İndir


  İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı Ve İşi Bırakma Yoklamaları İle İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  Adres Değişikliği Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Smm, E-İrsaliye, E-Gider Pusulası Ve Diğer Belgeler İçin Geçiş Tarihleri Ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Berat Yükleme Tarihleri 

  Dökümanı İndir


  Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  Turizm Payı Beyannamesi İle İlgili Açıklamalar 

  Dökümanı İndir


  Turizm Payı Beyannamesi İle İlgili Açıklamalar II. 

  Dökümanı İndir


  E-Bildirge Ekranı Vergi Kimlik Numarası Doğruluk Kontrolü Mutlaka Yapılmalıdır. 

  Dökümanı İndir


  E-Defter, E-Fatura Ve E-Arşiv Fatura Düzenlemeleri hk. Açıklamalar 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında Açıklama 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul Ve Esasları Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisi, Vergi Usul, Emlak Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler ve “Dijital Hizmet Vergisi”,“Değerli Konut Vergisi”, “Konaklama Vergisi” 

  Dökümanı İndir


  Yurt Dışı Hizmet Borçlanması İşlemlerinde Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  2019 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 22,58 (Yüzde yirmi iki virgül elli sekiz) Olarak tespit edilmiş olup 512 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

  Dökümanı İndir


  İsteğe Bağlı Sigortalılık İle Hizmet İhya Talepleri E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek. 

  Dökümanı İndir


  E Uygulamalara Geçiş Tablosu 

  Dökümanı İndir


  01.01.2020 Tarihi İtibariyle E-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru. 

  Dökümanı İndir


  Yeni Makina Ve Teçhizatın Teslimlerinde Uygulanan Kdv İstisnasının Süresi 31.12.2022 Tarihine Kadar Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  E-Defter, E-Fatura Ve E-Arşiv Fatura Düzenlemeleri Hakkında Duyurular. 

  Dökümanı İndir


  NAZIM ANIL DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SUNUMU 11.12.2019 ANIL XIX.SEMİNER 

  Dökümanı İndir


  NECATİ AKIN SUNUM 11.12.2019 ANIL XIX.SEMİNER 

  Dökümanı İndir


  SENA SAYIN SUNUM 11.12.2019 ANIL XIX.SEMİNER 

  Dökümanı İndir