2020 Yılı Sirküleri

  01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler. 

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2020 Yılı İçin Arttırıldı. 

  Dökümanı İndir


  Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler Arttırıldı. 

  Dökümanı İndir


  İade Konusu Yapılamayacak Kdv Tutarı İle İlgili Sınır 17.300,00.- TL olarak Yeniden Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılı Harç Tutarları 

  Dökümanı İndir


  Yapılandırma Taksitleri İle Damga Vergisinin Süresinde Ödenmemesi Halinde Uygulanan Geç Ödeme Zammı Aylık %1,6 Olarak Belirlenmiştir. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  2020 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Arttırılmıştır. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları 

  Dökümanı İndir


  Tecil Faiz Oranı Yıllık %15’e Düşürüldü. 

  Dökümanı İndir


  Gecikme Zammı Oranı Aylık %2’den %1,6’ya İndirildi. 

  Dökümanı İndir


  Varlık Barışından Yararlanma Süresi 30.06.2020’ye Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Kdv’nin İade Talep Süresi Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  İmalat Sanayii (Us-97 Kodu: 15-37) Yatırım Teşvik Belgelerine Yönelik Yatırım Katkı Oranları 

  Dökümanı İndir


  İhracat Bedellerinin %80’inin Bir Bankaya Bozdurulması Zorunluluğu Kaldırıldı. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılı Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedelleri 

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  İhracat, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. 

  Dökümanı İndir


  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  Kuyumcular İçin Fatura Düzenleme Sınırı 4.200 TL Olarak Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları. 

  Dökümanı İndir


  Ocak 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A Ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler. 

  Dökümanı İndir


  Sosyal Güvenlik Kurumu E-Bildirge Sistemini Kapattı 

  Dökümanı İndir


  BAĞ-KUR Sigortalıları İle 60-G Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile 31.12.2020 Tarihi Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek. 

  Dökümanı İndir


  31.12.2019 Değerlemeye Esas Döviz Kurları. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı. 

  Dökümanı İndir


  Yurtdışı Borçlanma Taleplerinde “Ra, Rz, Ea, Ez” Kodu İle Yapılan Posta Başvurularında Postaya Veriliş Tarihi Sgk’ya Başvuru Veya Veriliş Tarihi Kabul Edilecektir. 

  Dökümanı İndir


  Hatalı Teşvik Kayıtları Düzeltilmediği Sürece 2020/Ocak Ayından İtibaren Teşvikli Bildirge Veya Muhsgk Verilemeyecek Ve Ek-17 Madde Kapsamında Geriye Yönelik Verilen Teşvik Talep Değişiklikleri Onaylanmayacaktır. 

  Dökümanı İndir


  Lastik, Akümülatör, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli Ve Elektronik Eşya Gibi Ürünler İçin Geri Kazanım Katkı Payı UygulamasıBaşladı.

  Dökümanı İndir


  Güvenli Mobil Ödeme Ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere E-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi.

  Dökümanı İndir


   1003b Beyanname Kodlu Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine Özel Şifre Alınabilmesi.

  Dökümanı İndir


   7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri Ve Muhasebe Uygulamaları-II

  Dökümanı İndir


   Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.225 TL’ye Çıkarıldı.

  Dökümanı İndir


  8 Şubat 2017 Tarihinden Önce İmzalanmış Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmelerinin Yenilenmesi Zorunluluğu. 

  Dökümanı İndir


   Yabancı Paraların 31.12.2019 Tarihi İtibariyle Değerleme Kurları

  Dökümanı İndir


  Elazığ Ve Malatya İllerinde Deprem Felaketi Nedeniyle Sigortalıların Ve İşverenlerin Sgk’ya Olan Prim Borçları İle Belge Verme Süreleri Ertelendi.

  Dökümanı İndir


  Elazığ Ve Malatya İllerinde Vergi Kanunlarının Uygulaması Bakımından 3 Ay Süreyle Mücbir Sebep Hali İlan Edildi.
   

  Dökümanı İndir


  Kırşehir, Amasya, Çankırı Ve Bartın İllerinde 2019/Aralık Ayına Ait Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Son Verilme Süresi 30.01.2020 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   2020 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar.

  Dökümanı İndir


   Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verme Süresi Değişti.

  Dökümanı İndir


   2020 Yılında Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkin Edilecek Vergi Borcu Tutarları.

  Dökümanı İndir


  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Pilot Uygulamasına 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Bursa, Eskişehir Ve Konya İlleri Dahil Edilmiş, Tüm Türkiye’deki Uygulama İse 01/03/2020 Tarihine Ertelenmiştir.

  Dökümanı İndir


   1 Ocak 2020- 30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yurt İçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.

  Dökümanı İndir


  Özel Sirküler Muhtasar Ve Prim Hizmet beyannamesine İlişkin Özel Durumlar.

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Güvenlik Korucularını Çalıştıran İşverenler İçin 24/12/2019 Tarihinden Önce Tahakkuk Eden İdari Para Cezaları İle Gecikme Cezası Ve Gecikme Faizleri Tahsil Edilmeyecektir.

  Dökümanı İndir


   İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2020 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Değerli Konut Vergisi 2021 Yılına Ertelendi.

  Dökümanı İndir


  Kanun Yolundan Vazgeçme Uygulamasının Usul Ve Esasları Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   Sgk’dan Aylık/Gelir Alanların 2020 Ocak Ayı Artışları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması 55 Ülke İçin Yürürlüğe Girdi.

  Dökümanı İndir


   E-Defter Bilgilendirme Duyurusu.

  Dökümanı İndir


  Transfer Fiyatlandırma Uygulamasında İlişkili Kişi Tanımı Değişirken Raporlama Konusunda Oecd Beps 13 Eylem Planı Dikkate Alındı.

  Dökümanı İndir


   Bazı Teslimlere İlişkin Kısmi Tevkifat Oranları Yükseltildi.

  Dökümanı İndir


  İstihkak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerde Vergi Dairesine Vadesi Geçmiş Borcun Bulunması Halinde Kesinti Yapılması Limiti 2.000 Tl’den 5.000 TL’ye Çıkarıldı.

  Dökümanı İndir


  Ötv İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması Getirildi.

  Dökümanı İndir


  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  İhalelere Girebilmek İçin Gerekli Olan Sgk Borcu Yoktur Yazılarının İçeriği Açıklandı.

  Dökümanı İndir


  Sgk’dan Alınması Gerekli İlişiksiz Yazıları Ve İçerikleri Açıklandı.

  Dökümanı İndir


   İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Muhsgk Verilme Aşamasında Yapılması Gerekenler.

  Dökümanı İndir


  Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme Yükümlülükleri.

  Dökümanı İndir


  Corona Virüs Veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir.

  Dökümanı İndir


  31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  2020/Nisan, Mayıs Ve Haziran Ayında Ödenecek Sigorta Primleri 6’şar Ay Ertelendi. 

  Dökümanı İndir


  Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Esasları Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


  Geri Kazanım Katılım Payının Beyan Dönemleri Değişti.

  Dökümanı İndir


  Konusu: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile 31 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma/imzalanma ile aynı sürede Gelir
  İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin uzatılması.
   

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı. 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu. 

  Dökümanı İndir


   VERGİ BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ’NİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA (MÜCBİR NEDEN UYGULAMASI)

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları Kolaylaştırıldı.

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası.
   

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Vergi Beyan Bildirim Ve Ödeme Süreleri.

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma, Çek Kanunu, Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi, Yargı, Kira v.b. İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Çalışma Yasalarında Yaptığı Değişiklikler.

  Dökümanı İndir


  Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu Ve Ortaklar Kurulu İle Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir.

  Dökümanı İndir


  Tüm Vergi, Harç Ve İdari Para Cezaları Anlaşmalı Bankaların Kredi Kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Ödenebilecektir.

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflere Düzenlenecek Faturalarda KDV Kısmi Tevkifatı Uygulanmayacak.

  Dökümanı İndir


  Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında (İHRAÇ KAYITLI) Teslim Edilen Malların İhracat Süreleri 3 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Sgk’ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelendi.

  Dökümanı İndir


  Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Genel  Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kar Payı Dağıtım Kararları.

  Dökümanı İndir


   Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Pilot İller  Hariç 01.07.2020 Tarihine Ertelendi.
   

  Dökümanı İndir


  Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ülke Genelinde  Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihine Ertelendi.

  Dökümanı İndir


  Zorlayıcı Sebepler Halinde Çalışmayan Veya Çalıştırılmayan  Sigortalılara Ödenen Ücretler Sigorta Primine Tabiidir. 

  Dökümanı İndir


  Esnaf Ahilik Sandığı’nın Yürürlüğü 01/01/2021 Tarihine Ertelendi. 

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler İle İlgili  Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu Oluşturuldu.

  Dökümanı İndir


  Dernek Beyannameleri İle Diğer Bildirimlerin Verilme Süreleri Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali Ve Ekonomik Tedbirler .

  Dökümanı İndir


  Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Gerektiren Vergi Suçlarının İnfaz Yasası Değişikliği Karşısındaki Durumu.
   

  Dökümanı İndir


  Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata  Etkilerinin Azaltılmasına Yönelik 7244 Sayılı Kanun Yayımlandı.
   

  Dökümanı İndir


  30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine AitKurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması. 

  Dökümanı İndir


  Hazine Ve Maliye Bakanlığı İdari Yapılanmasında Değişiklikler Yapıldı. Mükellef Hakları Kurulu Kuruldu.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneği, Puantaj Ve Bordro Hesaplaması.

  Dökümanı İndir


  Nakdi Ücret Desteği Alacaklar İçin Yeni Eksik Gün Kodları Oluşturuldu. 

  Dökümanı İndir


  Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
   

  Dökümanı İndir


  Aralık/2019 Ve Ocak/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defterlerin  Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Son Günü 1 Haziran 2020 Pazartesi Olarak Belirlendi. 

  Dökümanı İndir


   7244 Covid-19 Düzenlemeleri Özeti 

  Dökümanı İndir


  2020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27.04.2020 Tarihine Uzatıldı. 

  Dökümanı İndir


  Vergi Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim Ve Yükleme Süreleri.
   

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı.
   

  Dökümanı İndir


  Günlük 39,24 Tl Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul Ve Esasları Açıklandı.
   

  Dökümanı İndir


  Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.(E-Muhasebe Fişi Kullanımı Zorunlu Değildir.) 

  Dökümanı İndir


  2020 Yılı I. Geçici Vergi Dönemi (31.03.2020) ilişkin Değerlemeye Esas Döviz Kurları. 

  Dökümanı İndir


  Ramazan Ayında Personele Verilen Erzak Yardımları Hk.

  Dökümanı İndir


   Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Primleri Gider Yazılamaz. 

  Dökümanı İndir


  2020/1. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi ) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) 

  Dökümanı İndir


   Mücbir Sebep Döneminde Kdv İadesinin Yapılma Esasları. 

  Dökümanı İndir


   Covid-19 İş Kazası Veya Meslek Hastalığı Kabul Edilmedi. 

  Dökümanı İndir


  31/05/2020 Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı Ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır.
   

  Dökümanı İndir


  Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımlar İçin Uzatma Talebi Yapılabilir.

  Dökümanı İndir


   Vergi Levhası Yazdırma Süresi 1 Haziran 2020 Günü Sona Eriyor.
   

  Dökümanı İndir


   Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve E-Uygulamalara İlişkin  Hatırlatmalar.

  Dökümanı İndir


   Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet “Yardım” Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir. 

  Dökümanı İndir


   Gvk Geçici 67’nci Maddede Yer Alan Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Kambiyo İşlemlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Oranı %02 (Binde iki) ’den %1(Yüzde Bir) ’e Çıkarıldı.
   

  Dökümanı İndir


  Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan %5 Vergi İndirimine İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.
   

  Dökümanı İndir


   SGK Hatalı Teşvik Kayıtlarını Düzeltme İşlemi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   İş Sözleşmelerinin Fesih Halinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodları Kullanılmalıdır?

  Dökümanı İndir


  Gelir Vergisi Kanunu’nda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması.

  Dökümanı İndir


   SGK Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Gelir İdaresi Başkanlığı Mücbir Sebep Halinin Sona Erdiğini Duyurdu.

  Dökümanı İndir


  Serbest (Döviz) Fonları İçin Gvk Geçici 67’nci Madde Kapsamında Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   65 Yaş Ve Üstü İşveren Ve Sigortalıların Prim Ertelemesi Sona Erdi.

  Dökümanı İndir


  TCMB 13.06.2020 tarihi itibariyle Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranlarını Değiştirdi.
  (Reoskont:%9, Avans Faiz: %10)

  Dökümanı İndir


  Yabancı Para Cinsinden 15 Milyon Abd Doları Ve Üstünde Borcu Olan Firmaların Tcmb’ye Haftalık Bilgi Bildirimlerinin Uygulama Esasları.

  Dökümanı İndir


  Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi Sgk Kodları Kullanılmalıdır?

  Dökümanı İndir


   İhale Konusu İşler ile Özel Bina İnşaatlarında SGK Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Vergi İnceleme Raporunun Ve/Veya Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ Edilmemesinin Esasa Etkili Bir Şekil Hatası Olmadığına İlişkin Danıştay Kararı.

  Dökümanı İndir


   Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor.

  Dökümanı İndir


   Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir ?

  Dökümanı İndir


   SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı.

  Dökümanı İndir


  1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan E-Fatura, E-İrsaliye,E-Müstahsil Makbuzu, E-Bilet Uygulamaları.

  Dökümanı İndir


  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi TevkifataTabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı.

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı belirlendi.

  Dökümanı İndir


  01 Temmuz 2020- 31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi Ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları.

  Dökümanı İndir


  30.06.2020 Değerlemeye Esas Döviz Kurları.

  Dökümanı İndir


   50’den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıftaki İşyerleri Artık İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Bulunduracak.

  Dökümanı İndir


  Sgk Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı.

  Dökümanı İndir


   1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı.

  Dökümanı İndir


  2020 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 2,10 (yüzde İki virgül On)
  Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-54/2020-1/Yatırım İndirimi - 40 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


  Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği UzmanıÇalıştırma Yükümlülüğü Başladı.

  Dökümanı İndir


  Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir.

  Dökümanı İndir


  SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı.

  Dökümanı İndir


  Sgk Yurt Dışı Borçlanma İşlemlerindeki Tereddütlü Hususlarla İlgili Açıklama Yaptı.

  Dökümanı İndir


  Mali Tatil Sonrası İçin Vergi Takvimi

  Dökümanı İndir


  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


   Anayasa Mahkemesi Vergi Tekniği Raporuna İnceleme Ya Da Dava Aşamasında Ulaşılamamasının Hak İhlali Olmadığına Karar Verdi.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları 31.12.2020 Tarihine Kadar İndirildi.

  Dökümanı İndir


  Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken Tevkifat Oranları %20 Den %10’a İndirildi.

  Dökümanı İndir


   Yurt Dışında Mukim Kuruluşlara Yapılan Kambiyo Satışlarında Bsmv Uygulanmayacak.

  Dökümanı İndir


  Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Tarihidir.

  Dökümanı İndir


  Muh-Sgk Uygulamasında Sgk Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?

  Dökümanı İndir


  Muh-SGK Uygulamasında Apartman İşyerlerinin Sgk Bildirimi Nasıl Yapılacak?

  Dökümanı İndir


   Muh-SGK Uygulamasında Apartman İşyerlerinin Sgk Bildirimi Nasıl Yapılacak?

  Dökümanı İndir


  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklikler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisi Oranları İle Gayrimenkul Kiralamalarında Tevkifat Oranlarına İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Açıklamaları.

  Dökümanı İndir


   SGK. 52, 53, 54 Ve 55 No.lu Belge Türlerinde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Pandemi Nedeniyle Normalleşme Desteğinin 7252 Sayılı Kanunla Düzenlenen Usul Ve Esasları Belli Oldu.

  Dökümanı İndir


  Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri İçin KDV Oranı 1 Eylül 2020 İle 30 Haziran 2021 Tarihleri Arasında %8’den %1’e İndirildi.

  Dökümanı İndir


  Sermayeye Eklenen Önceki Yıllar Kar Paylarının Tasfiye Sonucunda Dağıtılması Halinde Stopaj Yapılmaması Gerektiğine İlişkin Danıştay Kararı.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri İlan Edildi.

  Dökümanı İndir


  Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Genel Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Hizmet Alım Sözleşmesinde 4/A Lı Olacağı Belirtilen Doktorlar 13 Nolu Belge İle Bildirilebilir.

  Dökümanı İndir


  Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi ve Fesih Yasağı 2 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Eğitim Hizmetlerinde Kdv Oranı İndiriminin Velilere İadesi Gider Pusulası Düzenlenerek Yapılabilecek.

  Dökümanı İndir


   “Taşınmazlarda Değer Artış Payı” İmar Planı Değişikliği Sonucu Taşınmazda Meydana Gelecek Değer Artışı İle İlgili Alınacak Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  Katma Değer Vergisı İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı.

  Dökümanı İndir


  07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek.

  Dökümanı İndir


  “Kar Dağıtımı Kısıtlaması Süresi 31.12.2020’ye uzadı.” Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir.

  Dökümanı İndir


   Sigortalılara Ödenen Yol Paraları Prime Tabi, Yolluklar İse Tabi Değildir.

   

  Dökümanı İndir


  Ruanda İle Türkiye Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Onaylandı.

  Dökümanı İndir


  Ukrayna İle Türkiye Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokol Onaylandı.

  Dökümanı İndir


  Ukrayna İle Türkiye Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması Ve Eki Protokol Onaylandı.

  Dökümanı İndir


  2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20.-Tl Veya 47,09.-TL İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı Alabilirsiniz.

  Dökümanı İndir


  Mevduat Faizleri Ve Katılma Hesabı Kar Payları Tevkifat Oranları İndirildi.

  Dökümanı İndir


  Kambiyo İşlemlerinde Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı Yüzde 1’den Yeniden Binde 2’ye İndirildi.

  Dökümanı İndir


  Sahte Belge Düzenleme Riski Olanların, Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkininin Usul Ve Esasları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


  SGK-26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi.

  Dökümanı İndir


   30.09.2020 Değerlemeye Esas Döviz Kurları.

  Dökümanı İndir


  Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları İçin Temsilcisi Talebi Mersis Üzerinden Yapılabiliyor.

  Dökümanı İndir


  Farklı Üretim Tesislerine İlişkin Olarak Tek Bir Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlarda Yararlanılamayan Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenebilmesi Hakkında Özelge.

  Dökümanı İndir


  Hazine ve Maliye Bakanlığı Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Yayınladı.

  Dökümanı İndir


  2020 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 5,29 (yüzde Beş virgül Yirmi dokuz)
  Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi - 41 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

  Dökümanı İndir


   Çalışma Hayatında Değişiklik Yapan Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu.

  Dökümanı İndir


   Mükelleflerin Borçlarının Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Önergeler.

  Dökümanı İndir


  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mart/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Kârının Dağıtımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yeniden Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   Ertelenmiş SGK Prim Borçları KDV İade Alacağı İle Ödenebilir.

  Dökümanı İndir


   7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Özel Sirküler Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun
  Düzenlemeleri.

  Dökümanı İndir


  5510 Sayılı Kanun’un 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması Ve İhyası İle İlgili Usul Ve Esaslar Açıklandı.

  Dökümanı İndir


  7256 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Yeni İstihdam Teşvikleri

  Dökümanı İndir


   Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Nisan/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu.

  Dökümanı İndir


   2020 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Belirlendi.

  Dökümanı İndir


  Hazine Ve Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları, İl Özel İdareleri İle Belediyeler Ve Yikob’a Ait Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


   (Yurt dışında ve Türkiye’de bulunan) Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31/12/2020 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   6111, 7103 Ve 7252 Kanun Numaralı Teşviklerden Yararlanma Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Zamanları.

  Dökümanı İndir


  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelgesi Yayımlandı.

  Dökümanı İndir


  2021 Yılında Tutulacak Defterler Ve Tasdik Durumları, E-Defter, Defter Beyan Sistemi Ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri.

  Dökümanı İndir


  Yurt Dışı Borçlanma Yaparak Emekli Olanların Kısa Süreli İşlerde Çalışması Halinde Aylıkları Kesilmeyecektir.

  Dökümanı İndir


  İşsizlik Ödeneği Alırken İşe Başlayanlara Sağlanan Prim Desteğinin Usul Ve Esasları Açıklandı.

  Dökümanı İndir


  TCMB Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları Arttı.

   

  Dökümanı İndir


  Covid-19 Gerekçeli 2020/Ekim Ayı Ve Öncesine Ait Yersiz Yararlanılan Kısa Çalışma Ödemeleri Terkin Edildi.

  Dökümanı İndir


   Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklikler Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  KDV İndirimi Uygulaması süresi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı. Bazı Mal Ve Hizmetlere Uygulanmakta Olan Katma Değer Vergisi Oranı İndirimi 31 Mayıs 2021 Tarihine Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi İle Başvuru Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Yerli Ve Yabancı Filmlerin Sinema Gösterimlerinde Uygulanan Eğlence Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  Gayrimenkul Kiralamalarında Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına Göre Yapılması Gereken İndirimli Tevkifat Uygulaması 31 Mayıs 2021’e Kadar Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


  Mevduat Faizi Ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı.

  Dökümanı İndir


   SGK Yapılandırma Düzenlemesinde Değişiklik Yaptı.

  Dökümanı İndir


   Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mayıs/2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma.

  Dökümanı İndir


  Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı.

  Dökümanı İndir


  2021 Yılında Uygulanacak Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler.

  Dökümanı İndir


   Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2021 Yılı İçin Arttırıldı.

  Dökümanı İndir


   Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutar Ve Hadler 2021 Yılı İçin Arttırıldı.

  Dökümanı İndir


   Harçlar Kanunu’nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi.

  Dökümanı İndir


   Engellilerin Ötv Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri Yükseltildi.

  Dökümanı İndir


   “KDV” 2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı İle İlgili Sınır 18.900.-TL olarak Yeniden Belirlendi.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılı Harç Tutarları.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisi Tarifesi Ve İstisna Tutarları.

  Dökümanı İndir


   2021 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri.

  Dökümanı İndir


   Fesih Yasağı Süresi 17.03.2021 Tarihine Uzatıldı.

  Dökümanı İndir