Haberler

2020 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 5,29 (yüzde Beş virgül Yirmi dokuz)
Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-55/2020-2/Yatırım İndirimi - 41 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.

Detay
Farklı Üretim Tesislerine İlişkin Olarak Tek Bir Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Yatırımlarda Yararlanılamayan Yatırıma Katkı Tutarının Endekslenebilmesi Hakkında Özelge.

Detay