Haberler

 25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27 Temmuz 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Detay
 2016 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 0,04 (Yüzde Sıfır Virgül Sıfır Dört) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-41/2016-3/Yatırım İndirimi - 29 No.lu    Sirküler İle Yayımlanmıştır.

Detay