Haberler

23.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ait Muhtasar Beyanname ile 2013/Ocak dönemine ait KDV Beyannamesi verilme süresinin 26.02.2013 Salı günü sonuna kadar uzatılması hk.

Detay


Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2013 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 7,80 ) arttırılarak Belirlendiği, Fatura Kesme Sınırı (800,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (800,00 TL.) vb. hk.

Detay
2012 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2012 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

Detay


1 Ocak 2013 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 6,6) Ücret (886,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti

Detay