Haberler2015 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 5,58 (Yüzde Beş virgül elli sekiz)olarak tespit edilmiş olup 457 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Detay
 23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılması.    

 

Detay


 2015 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 1,60 (Yüzde Bir virgül Altmış)olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

Detay


 01.Temmuz.2015 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (1.273,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

Detay