HaberlerKonu : 2014 Takvim Yılı III. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 8,58 (Yüzde Sekiz virgül Elli Dokuz) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

Detay


Konu : Bazı Alacakların (Ödeme vadesi 30.04.2014 olan) 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ile Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının (31.12.2013 tarihli Bilançoda görülen bakiyeler) düzeltilmesine Dair Genel Tebliğ (Seri No:1) yayımlanmıştır.

Detay