Haberler

 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler 1 Haziran 2016 tarihinden İtibaren ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla ödemek zorundadır.

Detay