Haberler

Konu : 1- 14.02.2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 IV.Dönem (Ekim-Aralık) Gelir ve Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi (verilme süresi 17.Şubat.2014 günü sonuna kadar) uzatılması hk.

Detay
Konu :1- 2013 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2013 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

Detay


Konu : 1- 123 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2014 yılında gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı 17.700,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

Detay


Konu : 1- Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hadler, 2014 Takvim Yılında Uygulanmak üzere, Yeniden Değerleme Oranında (% 3,93 ) arttırılarak Belirlendiği, Fatura Kesme Sınırı (800,00 TL.) ve Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlar (800,00 TL.) vb. hk.

Detay