Haberler

2020 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 2,10 (yüzde İki virgül On)
Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-54/2020-1/Yatırım İndirimi - 40 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.
 

Detay