Haberler2019 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 16,97 (yüzde on altı virgül doksan yedi) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-53/2019-3/Yatırım İndirimi - 39 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay