Haberler

İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere Veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi. 

Detay


2018 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 23,73 (Yüzde yirmi üç virgül yetmiş üç) Olarak tespit edilmiş olup 503 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

Detay