Haberler

2017 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak  Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 14,47 (Yüzde on dört virgül kırk yedi) Olarak tespit edilmiş olup 484 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile  yayımlanmıştır. 

Detay


2017 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 12,37 (yüzde on iki virgül otuz yedi)
Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-46/2017-4/Yatırım İndirimi - 33 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay
Vergisel İşlemlerde Yapılacak Beyan Uyumsuzluk Kontrollerinde, Yapılan Tespitlerle İlgili olarak, 25.07.2017 Tarihli 482 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile “İZAHA DAVET” Müessesesi İhdas Edilmiştir. 

Detay
7033 Sayılı Kanun İle, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik   Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Önemli Değişiklikler hk.  

Detay