Haberler

23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

Detay


2016 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,83 (Yüzde Üç virgül seksen üç) Olarak tespit edilmiş olup 474 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

Detay


2016 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 2,02 (Yüzde İki Virgül Sıfır İki) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-42/2016-3/Yatırım İndirimi - 30 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay


 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV Beyannamesi, Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinin 26 Ekim 2016 Çarşamba    günü sonuna kadar uzatılması dair GİB VUK Sirküleri yayımlandı.

Detay
2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. (7 No.lu KDVK Genel Tebliği Md:17) 

Detay