Haberler

2019 Takvim Yılı ve son Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 22,58 (Yüzde yirmi iki virgül elli sekiz) Olarak tespit edilmiş olup 512 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 

Detay