Haberler

İş Akdinin Feshinde Arabulucuya Başvurulduğunda, Arabuluculuk Faaliyetinin Anlaşmayla Sonuçlanması Halinde İşveren İş Kanunu’nun
21’inci Maddesi Gereği Sgk’ya Geriye Yönelik Belge Vermek Ve Prim Ödemek Zorunda Değildir. 

Detay