Haberler

Konu : 2014 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 6,64 (Yüzde Altı virgül Altmış Dört) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/33 İle açıklanmıştır.

Detay


Konu : 1- Aylık ve üç aylık Muhtasar beyannamelerde Damga Vergisi beyanı ile ilgili olarak, E-beyannamede GİB’ lığı 25. versiyonu ile değişiklik yapmıştır.

Detay


Konu : 1- Anonim Ve Limited Şirketlerin Ana Sözleşmelerinin 01.Temmuz.2014 Tarihi’ ne Kadar 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilmesi Gerekir.2- 2013 Takvim Yılında kullanılan Yevmiye Defterinin Noter Kapanış Tasdiki en geç 30.Haziran.2014 günü yaptırılmalıdır. Aksi halde hem 4.000,- TL para cezası ödenecek ve hem de defterler Ticaret Mahkemelerinde delil sayılmayacaktır.

Detay