Haberler

2019 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-51/2019-1/Yatırım İndirimi - 37 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay