Haberler

Konu : 11.Aralık.2014 Tarihine kadar verilmesi gereken Şirket Yetkililerinin Sigortalılarının Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına ilişkin, süresi içinde yerine getiremedikleri Bildirim Yükümlülükleri ile ilgili “İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAĞINA DAİR” açıklayıcı Genelge, SGK Başkanlığı’ na İmzaya Sunulduğu hk.

Detay


Konu : 1- Bazı Alacakların (Ödeme vadesi 30.04.2014 olan) 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması (Mad.73 ve 80) süresi (bir ay)01.Ocak.2015 tarihine uzatıldığına dair 2014/7016 sayılı BKK ile, 2- 6552 sayılı Kanunun uygulamasına yönelik açıklamaların yapıldığı 2014/02 sayılı İÇ GENELGE yayımlanmıştır.

Detay


Konu : 2014 Takvim Yılı ve son IV. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 10,11 (Yüzde On virgül on bir) olarak, 441 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile yayımlanmıştır.

Detay


Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair “1 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Detay