Haberler

2018 Takvim Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 14,03 (Yüzde On Dört Virgül Sıfır Üç) olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-50/2018-4/Yatırım İndirimi - 36 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay


1- Sözleşme Bedelleri Ve Bu Sözleşmelerden Kaynaklanan Diğer Ödeme Yükümlülükleri Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Kararlaştırılamayacaktır.
2- Konu ile ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nın 17.09.2018 tarihli açıklaması. 

Detay