HaberlerÜlke genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak , beyanname verilme sürelerinin uzatımı hakkında,

Detay


Konu : 1- Hurdaya Ayrılan veya Çeşitli Şekillerde Zayi olan ve bu nedenlerle Trafik Tescilleri Silinemeyen Taşıtlara İlişkin GVK İç Genelgesi Yayımlanmıştır.

Detay
Konu : 1- T.T.K.’ na göre Anonim Şirket Y.K. Karar ve tutulması halinde Limited şirketlerde müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdiklerinin 31 Ocak 2015’e kadar yaptırılması gerekmektedir.

Detay


Konu : 1- 123 Seri No. Lu KDV Genel Tebliği ile 2014 yılında gerçekleşen İndirimliOrana tabi işlemlerde İade sınırı 17.700,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

Detay


Konu : 1- 1 Ocak 2015 tarihinden İtibaren; 1- Geçerli Asgari (en az) Ücret (1.201,50 TL.), 2- SSK Prim Tavan ve Taban Ücreti Tutarları, 3- Ücretlerin Damga Vergisi oranı (binde 7,59)

Detay


Konu : 1- 2 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğinde 2015 yılında gerçekleşen İndirimli Orana tabi işlemlerde İade sınırı 19.500,- TL. olarak uygulanacağı belirlendi.

Detay


Konu :1- 2014 Yılı Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Döneminde ve Takvim Yılı Esasına göre Dönem sonunda(31.12.2014 tarihinde) Yapılacak Değerlemelere Esas Döviz Kurları hk.

Detay


Konu : 1- Merkez Bankası ‘nca 14.12.2014 tarihinden itibaren reoskont oranı % 9,50 iken % 9 ve avans işlemlerinde ise faiz oranı % 11 iken % 10,50 olarak tespit edilmiştir.

Detay