Haberler

 İlave İstihdam Sağlayan İşverenlerin Ödedikleri Sigorta Primlerinin Kullandıkları Kredilerin Faizlerine Mahsup Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Açıklandı.

Detay
 01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı Ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK ’na Yapılan Bildirimlerde
Meydana Gelen Değişiklikler.

Detay


65 Yaş Ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler.

Detay