Haberler

Konu : 1- 25.04.2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri (verilme süresi 29.Nisan.2014’e) verilme süresinin uzatılması hk.

Detay


Konu : 2014 Takvim Yılı I. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 3,25 (Yüzde Üç virgül yirmi beş) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/31 İle açıklanmıştır.

Detay


Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6111 sayılı Kanunun 2, 3 ve 5 inci maddeleri kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında duyuru.

Detay


Konu : 2013 Takvim Yılına ait İnternet ortamında verilecek Kurumlar Vergisi Beyanname formatında, matrahtan indirilecek ve ilave edilecek unsurların beyanı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Detay