Haberler

6495 Sayılı Torba Yasa ile (Yürürlük tarihi: 02.08.2013), 3065 sayılı Katma Değer Vergisi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, Leasing konusu Taşınmazların bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnası getirilmiştir.

Detay


14.08.2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 II.Dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) Gelir ve Kurum Geçici Vergisi Beyannamesi (verilme ve 17.Ağustos.2013 günü sonuna kadar olan ödeme ) süresi 19.Ağustos.2013 Pazartesi günü sonuna kadar) uzatılması hk.

Detay


31/07/2013 tarihine kadar verilmesi gereken Haziran/2013 dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin, 02.Ağustos.2012 tarihine uzatılması hakkında açıklamalar.

Detay


2013 Takvim Yılı II. Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme oranı (YDO) % 2,17 (Yüzde İki virgül on yedi) olarak, 5520 sayılı KVK ‘nun Sirküler/29 İle açıklanmıştır.

Detay


2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan ve ( 502) hesap kodu ile bilançolarda yer alan “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” Sermayeye eklenmelidir.

Detay