Haberler14.05.2018 tarihine kadar verilmesi gereken 2018/1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart/2018) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi
Beyannamesi verilme süresinin 17.05.2018 Perşembe günü sonuna kadar uzatılması hk. 

Detay


Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi (30.04.2018) İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin (04.06.2018) Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı. 

Detay


2018 Takvim Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı (YDO) % 4,54 (Yüzde Dört Virgül Elli Dört)
Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-48/2018-2/Yatırım İndirimi - 34 No'lu Sirküler İle Yayımlanmıştır. 

Detay