Haberler

4447 Sayılı Kanun Geçici 17 Nci Madde Prim Desteği Uygulamasında Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin Açıklama “687 SAYILI KHK’DA YER ALAN PRİM DESTEĞİ”  

Detay


2017 Takvim Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı(YDO) % 9,70 (Yüzde Dokuz Virgül yetmiş) Olarak Tespit Edilmiş Olup KVK-45/2017-3/Yatırım İndirimi - 32 No.lu Sirküler İle Yayımlanmıştır.  

Detay
 01.07.2017 -31.12.2017 Tarihleri arasında Geçerli:
1-    Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 4.732,48 TL,
2-    2017 yılında AGİ hesaplamasına esas Asgari Ücret 1.777,50 TL. Olarak Belirlendi.

Detay
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve bu kanuna bağlı 1. Ve 2. No.lu Genel Tebliğler Yayımlanmıştır. 

Detay


1- 31 Mayıs 2017 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2017/Nisan dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin 02.Haziran.2017 günü sonuna kadar uzatılması hk.

2- Vergi Yapılandırmanızın Bozulmaması İçin İlk İki Taksitinizi Ödemeyi Unutmayın Son Gün 31 Mayıs 2017 (GİB Duyurusu)

 

Detay
23 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Mayıs 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Mayıs 2017 Cuma günü sonuna kadar uzatılması hk. 

Detay


6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen İnternet Sitesi kurma ve/veya kurulu İnternet Sitesinin bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleme zorunluluğu hakkında. 

Detay