Haberler7061 Sayılı Kanunla ( Torba Kanun ) Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Ve Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler. Ödeme emrine itiraz süresi ile itirazın reddi halinde mal bildiriminde bulunma süresi 7 günden 15 güne çıkarılmıştır. 

Detay


 İndirimli Orana Tabi (%1veya %8) Mal Ve Hizmet Tesliminde Bulunanların 2016 yılına İlişkin KDV İade Taleplerini En Geç Kasım 2017 Dönemi KDV Beyannamesi İle Yapmaları Gerekmektedir.

Detay