HaberlerKat Karşılığı İnşaat İşlerinde Damga Vergisi ( 0 )’ a, Tüm Gayrimenkul Alım-Satımlarında Tapu Harcı %015’e (Binde 15’e) İndirilmiş, yurt dışından alınan Türk Lirası cinsinden olan kredilerde KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.

 

Detay


6824 sayılı Kanunla Gelir Vergisi, KDV, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
1- A-Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi Ġndirimi,
2- B-Damga Vergisi Kanununda Yapılan DeğiĢiklik,
3- C- Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme,
4- D- Katma Değer Vergisinde Yapılan Düzenleme.

Detay
28 Şubat 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları” nın Yüklenme süresinin 06 Mart 2017 günü sonuna kadar uzatılması hk. 

Detay


14.02.2017 tarihine kadar verilmesi gereken 2016/4. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi verilme süresinin 17.02.2017 Cuma gününe kadar uzatılması hk.  

Detay
 30.04.2017 tarihine kadar Mobilya vb. teslimlerinde, 31.01.2017 tarihli 2017/9759 Sayılı BKK ile, 30.12.2016 tarihli 2016/9645 Sayılı BKK Eki “I SAYILI CETVEL” de Yer alan Mallar’ ın teslimlerinde KDV oranı %8 Olarak belirlenmiştir.

Detay